Skip to content

Klein Corpus Fase 3 Groningen

Tussen de Laan Corpus den Hoorn en de Semmelweisstraat in Corpus den Hoorn te Groningen wordt de laatste fase, Fase 3, van een groot gedifferentieerd nieuwbouwplan gerealiseerd in opdracht van Nijestee. Het bouwvolume begint inmiddels vorm te krijgen en de ensemblewerking met Fase 1 en Fase 2 wordt steeds duidelijker.

De drie fasen vormen stedenbouwkundig een eenheid. Ze zijn gestoeld op een aantal regels die de Duitse stedenbouwkundige Johannes Kappler in samenwerking met de gemeente heeft opgesteld voor deze locatie. Deze hebben te maken met de functiemenging en verdichting van de stedelijke ruimte in het kader van de woningbouwmanifestatie Intense Stad in Groningen.

Fase 1 en Fase 2 zijn de afgelopen jaren gerealiseerd en omvatten een bijzondere mix van programma. Naast diverse koop- en huurappartementen zijn een basisschool, gymzaal, multifunctioneel centrum en een parkeerdek op de 1e – en 2e verdieping, welke met een autolift te bereiken is, gerealiseerd.

Fase 3 is het sluitstuk van het stedenbouwkundig ensemble. Het omvat een gesloten blok met in het hart een afsluitbare binnenplaats voor het kinderdagverblijf.  Aan de oostzijde wordt een hoogte-accent toegevoegd. Deze bestaat uit vijf lagen met huurappartementen boven het kinderdagverblijf. De westzijde bestaat uit een serie grondgebonden woningen die de sociale veiligheid op maaiveld ten goede komen.

De meandervorm is het uitgangspunt voor de relaties en samenhang tussen de gebouwen. Een meanderende plint van metselwerk loopt door in de verschillende fases en beweegt zich over de onderste laag.  De entrees van de grondgebonden woningen, het kinderdagverblijf en de binnenplaats worden geaccentueerd met houten gevelbekleding. Het materiaalgebruik en de detaillering verbinden de verschillende fasen met elkaar tot één compositie.