De Groene Compagnie te Hoogezand-Sappemeer

De Groene Compagnie is een nieuw te ontwikkelen woongebied ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer. Dit plan is in samenwerking met PAU, Onix Architecten en Dienst Landelijk Gebied (DLG) gemaakt.

Het landschap met lange optrekkende verkaveling kan worden getransformeerd naar een aantrekkelijk recreatief woonlandschap. Door gebruik te maken van de eigenschappen van de ondergrond en waterstanden kan dit landschap zonder al te grote ingrepen vanzelf ontstaan. De lagen van het cultuur- en het oerlandschap worden beiden in dit nieuwe concept zichtbaar. Het zichtbaar laten van de verschillende tijdslagen maakt dat het landschap op elk moment af is.

Het plan onderscheidt zich in zes delen met elk hun eigen karakteristieke landschap. De landschappen variëren van bos, open veld, plas-dras, plas en eilandenrijk. Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen een natuurgebied en een woonlandschap. In het publieke natuurgebied mag worden gebouwd, maar in een zeer lage dichtheid en onder zeer strenge condities. In het ‘woonlandschap’ is veel meer mogelijk. Door middel van staalkaarten worden de ontwikkelende partijen uitgedaagd bijzondere woonlandschappen te realiseren.