Het Nieuwe Wonder van Aduard

Het klooster van Aduard is vrijwel verdwenen en de fundamenten zijn door het dorp overbouwd. Daarmee is de structuur van het klooster zelf niet meer te evenaren. In samenwerking met Ben Raaijman en Greet Bierema is Het Nieuwe Wonder van Aduard tot stand gekomen.

De opdracht betreft het revitaliseren van het dorp door het zichtbaar en beleefbaar maken van de kloostergeschiedenis. Een herinrichting van de openbare ruimte en op basis van concrete vragen vanuit het dorp kan dit mogelijk worden gemaakt. Binnen de contouren van het voormalige klooster wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht met stoepjes, hekwerken of bloemenperken. Ook krijgt de voormalige ziekenzaal een prominente plaats aan een centrumplein rond het Kaakheem. De rand zelf wordt versterkt door typische Aduarder bruggetjes en door de resterende waterpartijen aan te zetten.

Aduard is altijd verbonden geweest met het omringende landschap, zoals de Lindt en het Middag-Humsterland. Het nieuwe kunstplan voor Aduard krijgt nog meer betekenis door de verbintenis aan het kunstproject van Middag-Humsterland.