Zuidlanden te Leeuwarden

In 2018 heeft Enno Zuidema samen met DAAD Architecten een stedenbouwkundig plan voor een nieuw buurtschap ontworpen in het ontwikkelende gebied De Zuidlanden te Leeuwarden. Unia is een nieuwe en duurzame buurtschap met hoge duurzaamheidsambities. Het kent duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van water, energie, ecologie en verkeer en sociale duurzaamheid. Duurzaamheid wordt straks duidelijk zichtbaar in het materiaalgebruik van de woonhuizen, bruggen, enzovoort.

Unia ligt omsloten door het water van de Wirdummervaart, het Alldjip en het Busserak. Veel woningen grenzen met hun tuin en steiger aan dit water. De straten zijn smal en doordat parkeerkoffers verspreid zijn over de buurtschap. De meeste straten zijn autoluw waardoor er op straat kan worden gespeeld. In het midden van de buurtschap komt een autovrij-deel en een park met een gemeenschappelijke kapschuur die kan worden gebruikt door alle bewoners.

In het beeldkwaliteitsplan ligt de nadruk op de landschappelijke inrichting en het materiaalgebruik van de woningen. De erfafscheiding tussen openbaar en privé zijn altijd hagen en de gevels van woningen zijn voor een groot deel van hout. Het wordt een bijzonder en duurzaam buurtschap.