Woldwijk te Ten Boer

De ontwikkeling van de dorpsuitleg “Woldwijk” is door de financiële crisis stil komen te liggen. Het gemeentebestuur heeft besloten de mogelijkheid te bieden voor bewoners en geïnteresseerden om zelf initiatieven aan te dragen en uit te voeren.

Onder begeleiding van 132Co (Jan Does, Peter Kiers en Rob Hendriks) is een eerste groep initiatiefnemers gevormd, die zich hebben verenigd in de gebiedscoöperatie Woldwijk. Deze initiatieven zijn binnen de randvoorwaarden van de gemeente uitgewerkt: samen dragen van de rentelasten, duurzaamheid en een maatschappelijk rendement voor de inwoners.

Het project beweegt zich op het grensvlak van tijdelijke en permanente invulling en zoekt maximale verbinding tussen de initiatieven. Om optimaal met de initiatieven te kunnen meebewegen wordt, in plaats van een vastomlijnd eindbeeld, gewerkt met dynamische kaders om de ruimtelijke kwaliteit te borgen. Het project, dat na de gemeentelijke herindeling onder de gemeente Groningen valt, wordt momenteel als pilot in de aanloop naar de omschakeling naar de Omgevingswet bewerkt.