Schetsontwerp ACM-locatie te Groningen

Tussen Vinkhuizen, de binnenstad, het spoor en het Reitdiep ligt de voormalige ACM-locatie met een silocomplex. Dit gebied is een ruimtelijke barrière geworden tussen verschillende delen van Groningen. Om dit op te heffen wordt het gebied herontwikkeld. In opdracht van Woningcorporatie IN (nu Lefier) heeft DAAD Architecten daarvoor een algemene haalbaarheidsstudie verricht met verschillende scenario’s. Later zijn ook haalbaarheidsstudies gevolgd voor VolkerWessels, NNO, KCG en een plan met een restaurant en studentenwoningen.

In de studie krijgt de voormalige ACM-locatie een mix van bedrijven en culturele functies. Het bestaande silocomplex is een verzameling van industriële gebouwen uit verschillende tijden. Hierdoor zijn er grote verschillen in de architectonische en cultuurhistorische waarde. Ook is de bouwkundige staat van de verschillende bouwdelen van een wisselende kwaliteit. Daarom is gekozen om elk gebouwdeel verschillend te benaderen.

De dansstudio wordt als inbouwpakket geplaatst, terwijl het oorspronkelijke gebouw in grote mate intact wordt gelaten. De veevoerfabriek wordt volledig gestript tot er een gave betonstructuur over blijft. En van de grote silo wordt het bovenste deel gesloopt en het onderste deel wordt gebruikt als fundering voor een volume met kantoorvloeren. Tussen de kolommen van dit onderste deel bevindt zich een café/restaurant. Op deze manier ontstaat in dit plan een complex waar programma en gebouw nauw met elkaar verweven zijn. Daarnaast is er ruimte voor het verleden van de gebouwen.