Brinkhof te Norg

In opdracht van de gemeente Noordenveld heeft DAAD Architecten een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Hierin staat de verplaatsing van de scholen de Nassaucollege en de Hekakker naar de bestaande locatie “Brinkhof” in Norg centraal. De Brinkhof is in het begin van de jaren ‘70 ontworpen door Cor Kalfsbeek.

Het beoogde programma stelt eisen aan de ruimtes en de techniek, en die verschillen per school. Ook wordt rekening gehouden met het gebruik door derden. Het gebouw wordt door uiteenlopende partijen op verschillende dagdelen gebruikt. De voor de jaren ‘70 typische vormgeving met hoogteverschillen en verschillende hoekjes blijkt verrassend goed te passen in het huidige onderwijsconcept.

Om het gebouw technisch laten voldoen zijn ingrepen benodigd die in het onderzoek zijn uitgewerkt in verschillende modellen, van minimale ingrepen tot het meest ideale scenario. De vrije hoogte daglichttoetreding is gunstig, net zoals de lege spouw en het dak die prima kunnen worden na-geïsoleerd. De onderhoudsvrije aluminium kozijnen kunnen mogelijk worden gehandhaafd en voorzien van HR++ glas. Voor meer daglicht in de algemene binnenruimtes zullen daklichten geplaatst worden. De conclusie is dat de Brinkhof geschikt is voor huisvesting van de twee scholen.