Gemeentehuis te Bergen

Het voormalige gemeentehuis “Elkshove” te Bergen werd, nadat het leeg kwam te staan, op verzoek van de gemeente door DAAD Architecten in samenwerking met Enno Zuidema Stedenbouw onderzocht op transformatie. Het bestaande gebouw uit 1980 is naar het ontwerp van architect Cor Kalfsbeek.

In de studie zijn de mogelijkheden voor een nieuw bestuurlijk centrum onderzocht, welke op termijn eventueel is uit te breiden tot een volwaardige gemeentehuis met nevenfuncties, zoals een brandweerkazerne en verhuurbare ruimten. In het integrale onderzoek zijn architectuur en stedenbouw tegelijkertijd onderzocht.

In het eerste scenario dat werd onderzocht, werd het gebouw gesloopt en een compleet nieuw multifunctioneel gemeentehuis gemaakt. Het andere scenario richtte zich op het geschikt maken van het gebouw en een eventuele aanbouw. Deze scenario’s zijn getoetst op de bouwkundige staat, de eisen voor een eigentijds gemeentehuis en diverse modellen (conserveren, optimaliseren en maximaliseren). Het bleek dat het programma, op de raadzaal na, goed paste binnen de contouren van het huidige gebouw. Wel zouden forse ingrepen nodig zijn om schade te voorkomen en om een goed binnenklimaat mogelijk te maken.