Gemeentehuis te Hoogezand

De opgave betrof het onderzoek naar de synergie-effecten van de combinatie van het gemeentehuis, het Kielzog (theater en kunstencentrum) en de Openbare bibliotheek in één gebouw. De resultaten daarvan zijn gevoegd bij de opstelling van het programma van eisen voor het nieuw te bouwen, dan wel te renoveren gemeentehuis. Voor het onderzoek zijn drie verschillende denkrichtingen/scenario’s geformuleerd:

  1. Volledige nieuwbouw gemeentehuis/bibliotheek/theater/kunstencentrum
  2. Combinatie van renovatie Kielzog en nieuwbouw gemeentehuis/bibliotheek
  3. Renovatie Kielzog en gemeentehuis, met een nieuwe uitbreiding t.b.v. de bibliotheek

De drie scenario’s zijn vanuit de verschillende programma’s uitgewerkt. Middels 3D-impressies werden de volumes geschetst die nodig waren voor de verschillende scenario’s, zodat de gevolgen voor de stedenbouwkundige ruimte zichtbaar zou worden. Om te zien of renovatie van de bestaande gebouwen een serieuze optie zou zijn, heeft DAAD Architecten een aanvullende studie gedaan naar de structuur en de mogelijkheden van deze gebouwen.