Kunstencentrum Vrijdag te Groningen

In opdracht van de gemeente Groningen werkt DAAD Architecten, in samenwerking met interieurarchitecte Petra ter Morsche, in opeenvolgende fases aan een nieuwe centrale huisvesting voor VRIJDAG. VRIJDAG is het centrum van amateurkunst in de stad met drie vestigingen in en nabij het centrum.

In eerste instantie is in verschillende haalbaarheidsonderzoeken gekeken naar het handhaven van de verhouding van de bestaande gebouwen en nieuwbouw. Hieruit bleek dat nieuwbouw de beste variant te zijn. Daarom is gekozen om in het schetsontwerp de huidige muziekschool aan de Sint Jansstraat te slopen en vervangen voor een groter gebouw, welke met de centrale locatie op een unieke plek ligt naast het Forum.

Voor de architectenselectie heeft DAAD Architecten een Ruimtelijk Functioneel Ontwerp (RFO) gemaakt en deze financieel getoetst. Ook is er gelet op het stedenbouwkundige / ruimtelijke kader, met onderwerpen zoals respect voor monumenten, volume, materialisering, plint, gevelopeningen en ruimtelijke kwaliteit in de binnentuin.