Oude Ulo te Leek

In opdracht van gemeente Leek heeft DAAD Architecten een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de Oude Ulo en een voormalige bodewoning in Leek. Deze panden zijn begin jaren ’20 naast Huize Klein Nienoord gebouwd en zijn onderdeel van het huidige gemeentehuis. Er is gekeken naar zowel het in stand houden van deze gebouwen als de programmatische vragen die leven in Leek en omgeving. De uitkomst van het onderzoek is bedoeld als een richtinggevend advies voor een goede beleidsvorming voor de toekomst.

Allereerst zijn de bestaande kwaliteiten van de panden geanalyseerd. Vervolgens is, door middel van een scenariostudie, onderzocht welke onderdelen het best kunnen worden hergebruikt of welke onderdelen ruimte moeten maken voor sloop of nieuwbouw. De vier onderzochte scenario’s zijn:

  1. Minimale ingrepen (0 tot 5 jaar)
  2. Optimalisering (5 – 15 jaar)
  3. Maximaliseren (15+ jaar)
  4. Sloop (& nieuwbouw)

De afgeronde scenariostudie is gedeeld met makelaars, zorginstellingen en woningbouwverenigingen door middel van een enquĂȘte. De ontvangen feedback hierop toonde aan dat er interesse is om het gebouw te transformeren. Met deze feedback is tot slot bekeken welke mogelijkheden haalbaar zijn en het beste aansluiten op het beschermen van het collectief geheugen van Leek, bestaande kwaliteiten en de wensen voor de toekomst. Het concluderende advies is om de Oude Ulo te herbestemmen en de bodewoning te slopen.