School Zuideinde te Meppel

In dit haalbaarheidsonderzoek zijn de Rijks Hogere Burgerschool, de Zuiderschool en monumentaal gymnastiek lokaal in Meppel onderzocht op herbestemming tot wonen. De locatie bestaat uit drie verschillende gebouwen met elk een andere bouwperiode. 

In dit onderzoek zijn drie scenario’s onderzocht. In de eerste is onderzocht of de bestaande gebouwen met de bestaande dragende wanden en ontsluiting geschikt waren voor een verbouwing tot appartementen. De tweede scenario is betreft het behouden van de bestaande gebouwen, maar met (kleine) aanpassingen om het beter geschikt te maken voor de nieuwe functie. In de laatste scenario is de inhoud van de bestaande gebouwen maximaal verkaveld en is sloop bedacht wanneer transformatie onrendabel zou zijn.

Om te beoordelen welke scenario het meest geschikt zou zijn, zijn de investeringskosten vergeleken met het aantal appartementen en de parkeerdruk. De resulterende advies is een combinatie van herbestemming, sloop en nieuwbouw. Hiermee blijven verschillende bouwperioden en oorspronkelijke details zichtbaar, wordt de kwaliteit verbeterd en ontstaat ruimte voor zowel reguliere als duurdere appartementen.