Van Schendelstraat te Groningen

Deze opgave betreft de transformatie van de voormalige School voor Technisch Onderwijs, welke is ontworpen door J.J.M. Vegter en in 1974 in gebruik is genomen. Het gebouw wordt gekenmerkt door een hoofdvolume met een verticale verdeling, een onderbouw met een manifeste draagstructuur en een bovenbouw met horizontale open en gesloten banden.

In opdracht van MWPO en Trebben is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het herbestemming van de school tot verschillende woningtypen en enkele bijzondere functies. Doordat er wordt voortgeborduurd op de heldere hoofdopzet van het complex zijn minimale ingrepen nodig en komen de oorspronkelijke kwaliteiten maximaal naar voren. De woningen passen in de huidige draagstructuur. Op twee plekken wordt het verbindend element tussen bouwdelen gesloopt om een stedenbouwkundige kwaliteit en functionaliteit van de ruimtes in de aangrenzende bouwdelen te verbeteren.

De aanheling vindt plaats op een manier die zowel past binnen de architectuurtaal van Vegter als het afleesbaar blijven van de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het complex. Op het huidige dak van het hoofdgebouw wordt voorgesteld om met nieuwbouw penthouses te maken. Dit volume is terughoudend vormgegeven en gematerialiseerd, terwijl de huidige bekroning van het gebouw gehandhaafd blijft door een terugliggende gevel.