Zuivelfabriek te De Groeve

De haalbaarheidsstudie betreft het transformeren van de voormalige Zuivelfabriek in De Groeve tot een multifunctionele locatie. Het pand werd gebouwd na de oprichting van N.V. Stoomzuivelfabriek Zuidlaren op 25 april 1893.

Om het bestaande pand te kunnen herbestemmen is in het onderzoek eerst onderzocht wat de beste mogelijkheden zijn wat betreft bruikbaarheid. Er is hierbij gekeken naar daglicht, brandcompartimentering, functies en bijbehorende eisen, ontsluiting en parkeren. Het resultaat van deze aanpak is een programma en mogelijke indelingen van het gebouw. Daarnaast is er onderzoek verricht naar de geschiedenis van het gebouw. Hierdoor kon er rekening worden gehouden met de beeldbepalende en oorspronkelijke kenmerken en de bouwkundige staat van het gebouw. Tot slot zijn er uitgangspunten samengesteld, zoals herkenbaarheid, gebruiksgemak en uitnodigend.

Het onderzoek heeft zich geresulteerd in een adviserend schetsontwerp waarin het gebouw meer betekenis krijgt voor De Groeve en Zuidlaren. Het pand wordt hierin herbestemd tot een multifunctionele ontwerp dat ruimte biedt aan een lunchcafé, medisch centrum, kapper, meerdere multifunctionele en verhuurbare ruimtes en een bed-and-breakfast. De straatzijde fungeert als overgang tussen het openbaar en de gebruiksfuncties met openbare ruimte en een terras voor het lunchcafé. De commerciële ruimte wordt bereikt via de bestaande, goed zichtbare entree. Het medisch centrum krijgt een herkenbare entree en enkele parkeerplaatsen voor de bezoeker. De grote, bestaande ramen in de voorgevel werken als etalage, waardoor activiteiten in de ruimte goed zichtbaar zijn vanaf de straat.