Nieuwe Markt te Groningen

In verband met de bouw van het Groninger Forum was het noodzakelijk om de achtergevels van de panden aan de Poelestraat om te vormen naar voorgevels aan de Nieuwe Markt. Door de samenwerking van vier ontwerpers, onder supervisie van DAAD Architecten, is hiervoor in opdracht van gemeente Groningen een samenhangend plan ontstaan.

In het plan zijn nieuwe bouwvolumes toegevoegd die georiënteerd zijn op de Nieuwe Markt, maar ook visueel en fysiek gekoppeld zijn aan de bestaande panden van de Poelestraat. De individuele herkenbaarheid van de aparte bouwdelen is groot en analoog aan de oude binnenstad van Groningen. Maar, de gevels reageren ook weer op elkaar. In de verschillende ontwerpen zijn referenties naar oude stad-Groningse elementen op moderne wijze en met moderne bouwmaterialen vertaald naar de huidige tijd. De keuze voor deels geprefabriceerde constructies werd in belangrijke mate bepaald door de beperkte bouwplaats. De combinatie van ter plaatse gestort beton en houtskeletbouw elementen bleek tevens zeer geschikt voor aardbevingsbestendig bouwen.

In samenwerking met de vier ‘jonge architecten’: Ben van der Meer, Klaas Jan Geertsema, Buddy de Kleine en Erik Roerdink.