Supervisie en stedenbouw Bredeschool te Joure

Het plangebied voor de Brede School Joure Zuid ligt op één van de oudste bebouwde plekken van Joure. Tot laat in de twintigste eeuw heeft hier een boerderij van de buurtschap de Westermeer gestaan en enkele restanten van de oude waterloop en de beplanting rondom het erf zijn nog steeds zichtbaar. Met de voorgenomen bouw van de Brede School Joure Zuid nam de druk op het gebied toe. De sloop van de gebouwen in dit gebied en de herinrichting boden daarentegen kansen om de bijzondere kwaliteiten van de plek opnieuw naar voren te brengen, knelpunten op te lossen en nieuwe kwaliteiten toe te voegen.

DAAD Architecten heeft geadviseerd bij de stedenbouwkundige conceptvorming en de voorbereidingen op de aanbesteding van het ontwerp en de bouw van deze school. In het concept wordt het parkachtige karakter versterkt en verhoudt het gebouw zich in korrelgrootte tot het park. Het ontwerp van de school is alzijdig vormgegeven en de buitenruimten zijn onderdeel van het park. De uitdaging lag in het zichtbaar maken van de bijzondere ontstaansgeschiedenis. Om terreinafscheidingen te behouden en tegelijkertijd de open ruimte te benadrukken, zijn de afscheidingen lager en groen uitgevoerd. De zichtlijnen over het plangebied in de rihcting van Ter Huivra zijn hersteld. Tot slot kan over de locatie een langzaam Noord-Zuid verkeersroute plaatsnemen.