Verlengde Veenlaan te Slochteren

Het voorstel voor de Lintontwikkeling Verlengde Veenlaan in Slochteren is in nauw overleg ontstaan met een groep bewoners en tot stand gekomen in samenwerking met Enno Zuidema Stedenbouw.

Het plan is gebaseerd op een verkaveling op basis van zichtlijnen welke voldoet aan de voorkeuren van de omwonenden en betrokkenen. De planvorming versterkt de landschappelijke structuur en laat bestaande waarden intact. Voor de uitwerking in de verkaveling zijn twee opties benoemd. Model A houdt zich aan de lintvorm met vrijstaande woningen en een samenhang tussen de rooilijnen, gevels en dakvormen. De woningen zijn individueel herkenbaar en verschillen zijn mogelijk in materiaal, gevelinvulling en een klein verschillend in rooilijn, dakhelling of gevelbreedte. Model B sluit aan op het omliggende agrarische landschap waarin de kavels worden ingedeeld als een erf. Hierin ontstaan kleinere, minder diepe kavels en meer variatie in woningtypologieën. Een erf vormt een eenheid en verschilt van andere erven door de terreininrichting en materialisatie.