DAAD Architecten

Particulier & Collectief

DAAD onderscheidt zich door concepten en ontwerpen die een antwoord vormen op een specifieke vraag, ook op de woningmarkt. De toenemende invloed van de particulier op de woningmarkt maakt dat de woningbouwvraag meer specifiek geworden is. Maatwerk is de nieuwe standaard. DAAD kan het gehele traject van woningontwerp tot en met bouwbegeleiding verzorgen, maar ook in bepaalde onderdelen adviseren. Samen met bewoners en eventueel begeleidende partijen doorlopen we het ontwerpproces. Daarbij gebruik makend van uiteenlopende middelen, zoals 1:1 maquettes en proefopstellingen. Maar ook laten we bewoners een spel spelen om achter hun specifieke woonwensen te komen. DAAD is daarbij de partij die actief bijdraagt aan de inventarisatie van belangen en kansen, deze integreert en tot een realistisch en uitvoerbaar ontwikkelingsperspectief brengt.  

De variatie in vormen van particulier opdrachtgeverschap is groot en groeiende. DAAD werkt bijvoorbeeld voor individuele opdrachtgevers, maar ook voor collectieven van bewoners. Ook worden consumentgerichte projecten voor corporaties en marktpartijen gerealiseerd. Welke vorm ook gekozen wordt, steeds gaat het om de relatie tussen samenhang (tussen de woningen onderling en met de omgeving) en individuele gebruiksmogelijkheden.

Woon-werkhuis te Groningen WINNAAR BNA GEBOUW VAN HET JAAR 2007 Jury rapport

Dit project is tegelijk fascinerend,bewonderenswaardig als grensverleggend. Het woon- en werkhuis, waarvoor de architect vooral het concept, de constructie en gevel heeft ontworpen, biedt en legt een grote mate van ruimte en (gewenste) verantwoordelijkheid bij de opdrachtgevers.