Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: de meerwaarde van een architect

Impressie Borgmanschool CPO

Waarom heb je bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een architect nodig? Niet slechts om een mooi ontwerp te maken, uiteraard. Als architecten  kunnen wij inzichtelijk maken of/hoe je als groep een leegstaand gebouw kunt gaan betrekken. En wat je kunt bieden voor een plek.

De Borgmanschool, een CPO-project in het kader van de Groningse bouwmanifestatie Wonen in Stadshart (2016/2017), is zo’n plek. Nu het ruimtelijk casco klaar, is onze rol als ontwerper en adviseur bijna uitgespeeld. In de beginfase werd DAAD gevraagd deze voormalige bewaarschool uit 1842 tot woningen te ontwikkelen. Maar zonder een specifieke groep bewoners en hun specifieke woonwensen kun je een dergelijk plek wel op 100 verschillende manieren invullen..

Borgmanschool in aanbouw

Nadat duidelijk werd hoeveel interesse er eigenlijk bestond voor plekken als deze in de stad heeft DAAD een rekenhulp opgesteld waarmee CPO-groepen inzicht krijgen in hun mogelijkheden. Door maximale woonlasten in te vullen, en daarnaast woonwensen als vierkante meters en het gewenste afwerkingsniveau, blijkt of een locatie geschikt is, en zo ja- wat een groep kan bieden. Deze tool kan het CPO-proces aanzienlijk versnellen en vergemakkelijken.

Nu vissen de meeste groepen veelal achter het net. Projectontwikkelaars en investeerders kunnen sneller handelen, en bovendien veel meer bieden. In het Verenigd Koninkrijk kent men zoiets als ‘the right to bid’, waarbij je met goede ideeën met meerwaarde voor de gemeenschap, ook zonder de grootste portemonnee serieus kans maakt.

Bij de Borgmanschool kon iedereen in theorie ook zeker meedoen. Maar de praktijk bleek anders.  Omdat er met herontwikkeling van de oude school ook een nieuwe school moet worden gefinancierd- bleek dit voor de meeste groepen financieel toch te hoog gegrepen Hopelijk kan de winnende groep LAIV binnenkort hun CPO-proces goed afsluiten door samen met de buurt de tuin feestelijk in gebruik te nemen.

In de optiek van DAAD is CPO goede manier om de woondruk te verlagen, maar dan moet je groepen wel een eerlijke kans geven. Onze oproep aan gemeenten en cpo-instellingen is dan ook om de bestaande processen onder de loep te nemen en waar nodig nieuw in te richten.

Heeft u interesse in het starten van een CPO en wilt u weten wat wij als architecten voor u kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact op via: info@daad.nl