Ringbosk geselecteerd voor biobased bouwerscompetitie

De winnaars van de Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusief bouwen zijn bekend. Onze felicitaties gaan uit naar team BAM Wonen, wiens project beHagen door WoonFriesland zal worden gerealiseerd in Leeuwarden Nieuw Oud Oost. Ringbosk, het plan dat DAAD Architecten samen met een integraal team ontwierp, behaalde de tweede plek.

Meer over het winnende ontwerp leest u hier. 

Video afspelen

In Ringbosk vormt de natuur letterlijk de basis. Het hart van het woonblok voor 45sociale huurwoningen wordt namelijk gevormd door een groene zone, het zogenaamde ringbos. Dit is een brede strook van natuurlijk bos, dat tevens als sociale ontmoetingsplek dient. Door parkeren te clusteren in het midden van het plan en de woningen minder diep te maken, wordt tot 30% ruimte gewonnen voor lokale biodiversiteit.

Door de bijzondere samenwerking van een bouwbioloog, ecologisch landschapsarchitect, energie expert, ontwikkelend bouwer, en DAAD en Simone Poel als architecten is een plan ontwikkeld dat zowel in hoogwaardige, natuurinclusieve als betaalbare architectuur voorziet.
Lees hier meer over het plan Ringbosk

Met de Bouwerscompetitie is een belangrijke stap gezet in het creëren van ‘Een Nieuwe Bouwcultuur’, zoals die door het College van Rijksadviseurs is geïnitieerd. We hopen dan ook dat alle drie de inzendingen op verschillende locaties in Nederland zullen worden gerealiseerd, zodat we samen kunnen gaan bouwen aan een regeneratieve toekomst.

Team Ringbosk
Aveco de Bondt
Hemelse Natuur 
HVE
REITSMA BOUW  
VolkerWessels
Simone Poel

Wil je meer weten over onze biobased  projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Inloopmiddag Ecowoningen: 26 maart 2024

De vier ecowoningen in Aalden zijn klaar! Op 26 maart 2024 organiseert Woonservice een inloopmiddag voor iedereen die van dichtbij wil ervaren hoe duurzaam en betaalbaar wonen er in 2030 uit ziet.  

“Gezond en biobased wonen voor iedereen bereikbaar maken”, dat is de doelstelling van onze ecowoning, die we in samenwerking met M3 energie hebben ontwikkeld. Dankzij de vruchtbare samenwerking met de woningcorporatie Woonservice is nu de tweede serie ecowoningen in Aalden gerealiseerd.

Lees hier meer over de ecowoningen
Lees hier meer over onze visie op bio-based bouwen.

De 2-onder-1 kap woningen zijn geschikt voor 1- en 2 persoons huishoudens en daarnaast levensloopbestendig. De ecowoningen bestaan bijna geheel uit biobased materialen; wanden en vloeren zijn gemaakt in houtskeletbouw en geïsoleerd met stro. In deze tweede serie is ook het bouwproces verder geoptimaliseerd, doordat Van Dijk Bouwgroep bijna de gehele woning prefabriceert in de fabriek.

Kom naar de inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopmiddag op dinsdag 26 maart kunt u niet alleen kennismaken met deze unieke woningen, maar ook al uw vragen te stellen. Zowel de projectleider van Woonservice, de architect van DAAD, als de aannemer en installateur zullen aanwezig zijn om diverse toepassingen in de woningen te laten zien.

Datum: dinsdag 26 maart 2024
Tijd: 13.30 – 16.00u
Adres: Molenwijk 1-4, Aalden
Aanmelding: via de website van Woonservice

Partners
Woonservice
Van Dijk Bouwgroep
WOOWN® prefabbouwconcepten
Morrenhof-Jansen installatiebedrijven

Wil je meer weten over onze biobased projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedIn of  Instagram.

Circular Trust Building bezoekt ecowoningen

De ecowoningen in Aalden werden deze week bezocht door het Circular Trust Building (CTB), een EU-samenwerkingsverband dat de transitie naar een circulaire economie in de Noordzee regio stimuleert. Beleidsmakers, architecten en adviseurs uit België, Denemarken, Zweden en Frankrijk kregen een rondleiding door de twee-onder-een kapwoningen die op dit moment in aanbouw zijn.

Vooruitstrevend is het concept voor de ecowoningen, die tijdens de Drentse architectuurprijs 2023 gewaardeerd werden met de Inspiratieprijs, zeker. Als eerste biobased gebouwde sociale huurwoningen zorgen ze dat circulair en energiezuinig wonen nu ook voor lagere inkomensgroepen toegankelijk wordt. Opdrachtgever Woonservice was in 2021 als een van de eerste woningcorporaties in Nederland bereid om met natuurlijke materialen te gaan bouwen, met de eerste acht gerealiseerde ecowoningen in Exloo als resultaat.

Lees hier meer over de ecowoningen in Exloo

Maar hoe zit het met de regelgeving? En krijgen huurders ook een handleiding voor het gebruik van een dampopen woning? Tijdens de rondleiding bleken er bij het Europese gezelschap nog veel vragen te leven over de praktische risico’s die deze nieuwe vorm van bouwen met zich meebrengt. Dit deed echter niet af aan de zeer positieve stemming ten opzichte van het concept en de gedegen uitvoering. 

Wat betreft dit laatste zijn er in de tweede serie in Aalden wel een aantal verbeteringen doorgevoerd. Dit varieert van kleine wijzigingen die het wooncomfort vergroten of het warmteverlies verder minimaliseren tot het integreren van natuurinclusieve maatregelen als vleermuiskasten in de gevel. 

De belangrijkste optimalisatie is te danken aan een nieuwe bouwende partij, Van Dijk Bouwgroep. Zij prefabriceren bijna de gehele woning in de fabriek, tot de houten gevelbekleding aan toe. Dit levert een aanzienlijke reductie op in arbeidstijd op de bouwplaats. Naar verwachting zullen de nieuwe ecowoningen begin maart 2024 worden opgeleverd.

Wil je meer weten over onze ecologische woningbouw projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedIn of Instagram

Pilot klimaatadaptief wonen

In Middelstum is woningcorporatie Wierden en Borgen gestart met een pilot klimaatadaptief bouwen. Het plan dat DAAD Architecten samen met een integraal team ontwikkelde, won helaas niet, maar werd door de jury wel als het beste ontwerp beoordeeld. 

In samenwerking met Hesco Bouw, Installatieadviseur B+E en constructeur Goudstikker de Vries formuleerde DAAD een antwoord op de vraag hoe gezond en duurzaam wonen er in de toekomst uit kan zien. Samen werd een ontwerp gemaakt voor 14 duurzame en toekomstbestendige sociale huurwoningen.

Door te zoeken naar de overeenkomsten tussen de twee te bouwen woningtypen – een seniorenwoning en een kleine gezinswoning – is een basiswoning ontwikkeld. Deze dampopen biobased woning bestaat uit één bouwlaag met een flauwe kap en een lage goot. Dit efficiënte ontwerp levert niet alleen een reductie in bouwkosten op, maar zorgt ook voor een besparing van energie in het gebruik.

Met verschillende toevoegingen zoals een dakkapel of een berging worden de woningen specifiek gemaakt. Daarnaast biedt deze flexibiliteit in het ontwerp in de toekomst mogelijkheid het woningtype te veranderen.

Geïntegreerd in het ontwerp zijn verschillende klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen, zoals wadi’s, natuurlijke erfafscheidingen, nestkasten en een zichtbare afvoer van het regenwater.
Het groene sedumdak houdt water langer vast, versterkt de biodiversiteit en vormt een warmtebuffer. Aan de zuidzijde zorgt een geïntegreerde veranda/pergola voor vermindering van hittestress in de woning. 


Betrokkenen

Hesco Bouw | Ralf Holthuis en Fokko van Calker
Bouwen+Energie | Hans Klunder
DAAD Architecten | Titus Mars en Alex Huisman
Goudstikker de Vries | Hendrik Veenstra

Wil je meer weten over onze woningbouw projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Ecologische woningen winnen Inspiratieprijs

Tijdens de uitreiking van de Drentse Architectuurprijs 2023 zijn de ecologische woningen in Exloo gewaardeerd met de Inspiratieprijs, een prijs voor het meest navolgenswaardige project. 

De jury roemt de woningen om het vakmanschap en de hoge duurzaamheidsambities van
de opdrachtgever (Woonservice) en ontwerper (DAAD Architecten) tezamen. Resultaat is een voorbeeldproject dat zorgvuldig en met aandacht voor detail is ontworpen en zo de lat voor sociale woningbouw in Nederland op grotere hoogte legt.

In het rapport signaleert de jury de dubbele opgave, waarop de ecowoning een antwoord biedt: “De noodzakelijke bouw van vele sociale huurwoningen en de noodzaak om duurzaam en energiezuinig, dus ecologisch bouwen en wonen bereikbaar te maken voor inkomensgroepen die zich weinig luxe kunnen permitteren.”

We zijn zeer verheugd over deze erkenning van de Vakjury! We zenden de winnaars van de Drentse Architectuurprijs 2023 onze hartelijke felicitaties.

Vakjuryprijs: Drents Rood
+Peil Architectuur en stedenbouw
Opdrachtgever: Peter & Kim van Steenwijk

Publieksprijs: Het Alteveer
HJK Architecten
Opdrachtgever: Stichting hospice Noord- en Midden Drenthe

Wil je meer weten over onze ecologische projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

DAAD Architecten ontwerpt ecologische woonhuizen

DAAD heeft voor verschillende particuliere opdrachtgevers ecologische woonhuizen gerealiseerd. Deze projecten laten zien hoe divers ecologisch bouwen vorm kan krijgen, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, de locatie en het budget.  

“We willen laten zien dat het voor iedereen toegankelijk is om zo te bouwen”, aldus architect Titus Mars. Zo worden opdrachtgevers die bij DAAD komen altijd geïnformeerd over de bouwmethodes waarmee je de milieu impact van het bouwen kunt verminderen.  
 
“Mogelijk heeft niet iedereen de financiële mogelijkheden om voor 100% ecologisch te gaan”, aldus Mars, “maar we gaan wel altijd op zoek naar het maximaal haalbare.” 

De woonhuizen in Elp, Haren en Hall laten zien dat ecologisch niet tot eenvormige architectuur hoeft te leiden. “De individuele woonwensen staan bij ons altijd voorop”, legt Mars uit. “Zo ontstaat een architectuur die enerzijds geworteld is in de regionale context, en daarnaast een geheel unieke kwaliteit bezit”.    
 
Lees hier meer over de architectuur van onze ecologische woonhuizen

Meer weten over onze ecologische ontwerpen? 
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

DAAD Architecten + Hollandse Nieuwe maken winnend ontwerp voor gemeentehuis

Het winnende ontwerp voor de revitalisatie van het gemeentehuis in het Drentse Exloo staat in het teken van openheid en duurzaamheid. Zo belichaamt het concept dat DAAD samen met interieur bureau Hollandse Nieuwe ontwikkelde de ambities van de Gemeente Borger-Odoorn voor de toekomst. Aan de selectie deden twee andere architectenbureau’s mee.

Belangrijkste uitgangspunten in het ontwerp zijn circulariteit en hergebruik. Zo worden bestaande bouwdelen niet gesloopt, maar geopend naar de omgeving en opnieuw in hun kracht gezet. Materialen, zoals de karakteristieke kozijnen van het architectenduo Alberts & van Huut, worden hierbij zoveel mogelijk hergebruikt.

Hart van het ontwerp vormt de nieuwe raadzaal, die centraal in het complex wordt gesitueerd. Hier wordt letterlijk het democratische proces ‘zichtbaarder’ gemaakt, onder andere  door het doorbreken van de gesloten wanden met grote ramen. Aan weerszijden ontstaat zo een open blikveld op wat zich in de raadzaal afspeelt.

De vernieuwde architectuur, die de verbinding tussen buiten en binnen zal versterken,
geeft uiting aan de wens om van het gemeentehuis een waar  ‘Huis van de Gemeente’ te maken, een publieke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in openheid en verbondenheid.

Ontwerpteam:

  • Hollandse Nieuwe | Hans Reineke & Christel van der Hulst  

  • DAAD Architecten | Titus Mars & Marijn Wals

Meer weten? Blijf op de hoogte via LinkedIn,  Instagram of Facebook .

25 Jaar Bio-based (Deel 3)

DAAD bestaat dit jaar 25 jaar. Ons eerste geheel bio-based project leverden we op in 1997 en nu, in 2022, zijn de eerste bio-based corporatiewoningen een feit. Betekent dit dat het ecologisch bouwen de nieuwe standaard wordt?

Deel 1 (Het begin) en Deel 2 (Het groeproces) kunt hier lezen. 

Deel 3: De nieuwe standaard

Aan de enthousiaste reacties te horen, lijkt dit wel zo. De open dag in Exloo die DAAD samen met corporatie Woonservice organiseerde gaf bezoekers de gelegenheid de ecowoning van dichtbij te ervaren en vragen te stellen. Hoe voelt dat dan, een damp-open binnenklimaat? En is het wel betaalbaar?

Lees hier het artikel dat hierover in het Dagblad van het Noorden verscheen.

Zonder het eigen initiatief was die ecowoning er wellicht nog niet geweest. “Er was wel interesse bij lokale corporaties”, legt Titus Mars uit, “maar het ontbrak aan vertrouwen om er ook echt voor te gaan”.  Toen hebben we het heft in eigen handen genomen en onze kennis en netwerk ingezet. Samen met de aannemer [Bouwgroep Emmen] hebben we toen de eerste ecologische corporatiewoning ontwikkeld.”

Nu circulaire producten langzaam de standaard worden, is ook de weg vrij voor het grote publiek. “Het grote verschil met het informatiecentrum in Orvelte is dat het ontwerp nu veel toegankelijker en en bereikbaarder is voor iedereen”, aldus Mars. In plaats van leenblokken en leemstuucwerk worden producten gebruikt die nét zo duurzaam zijn, maar het algemene publiek meer aanspreken. “De weg is vrij om ook seriematig bio-based te gaan bouwen en zo versneld de noodzakelijke verduurzaming ter hand te nemen.”

Lees hier meer over de ecowoningen in Exloo. De factsheet kunt u hier downloaden. Voor een ruimtelijke impressie kunt u de film bekijken die Woonservice maakte. 

Volgende week meer over bio-based als nieuwe standaard.  Hoe kan bio-based bouwen tot gemeengoed worden?
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Film impressie van ecologisch wonen

Onze opdrachtgever Woonservice maakte deze video over de bouw van de eerste ecologische corporatie woningen in Exloo.

Hoewel DAAD al ruim 25 jaar ecologisch en bio-based bouwt betekent de oplevering toch een belangrijke stap; niet langer is ecologisch wonen een nicheproduct maar  – dankzij het lef van Woonservice – is het nu beschikbaar en betaalbaar voor iedereen.

We hopen dan ook dat het project de weg vrij maakt voor meer ecologische bouwprojecten, omdat dit is hoe er volgens ons in de toekomst gebouwd moet worden.

Meer over het project en waarom wij bio-based bouwen kunt u hier te lezen.

Video afspelen