Het Twents Ros keert terug in Enschedese wijk

In een kopgevel van de nieuwe wijk Newtonpark keert het Twents Ros terug, dankzij het gebruik van een gerobotiseerde gevelsysteem. 

Het systeem (genaamd Gevelklaar) bestaat uit kant- en klaar geïsoleerde prefab gevels met kozijnen en keramische steenstrips. “Dat biedt vrijheid op het gebied van complexere metselverbanden en uitstekende lagen”, vertelt DAAD-architect Sjoerd Tasseron.

Lees hier meer over het ontwerp voor de duurzame wijk Newtonpark 

Oorspronkelijk sierde een reliëf in natuursteen met daarop het Twents Ros de kopgevel van de textielvakschool.  Als ontwerper tekende Tasseron meerdere versies van het paard, voordat het definitieve ‘ros’ naar de engineers van Gevelklaar werd gestuurd. “Het juiste paard bleek in Enschede een best gevoelige zaak”, lacht Tasseron.

In het geautomatiseerde systeem is het ontwerp op koppenmaat en per steen uitgewerkt, en vervolgens verdeeld over individuele prefab-elementen. In de fabriek zijn de stenen door de robots op de juiste positie aangebracht waarna op de bouwplaats de losse gevelelementen zijn gemonteerd tot de complete gevel.

Inmiddels zijn de 19 middenhuurwoningen en 21 sociale huurwoningen opgeleverd. De 29 koopwoningen zullen naar verwachting begin 2024 klaar zijn voor bewoning.

Lees hier het hele verhaal in de serie ‘Achter de bouwhekken’ van Trebbe.

Betrokken partijen

 

Wil je meer weten over onze woningbouw projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Woonzorgcomplex in Coevorden opgeleverd

In Coevorden ontwierp DAAD Architecten in opdracht van zorgverlener COSIS een duurzaam woonzorgcomplex. In samenwerking met bouwbedrijf Brands leidde dit tot een toekomstbestendig gebouw dat als een maatpak ontworpen is voor haar bewoners. 

Belangrijkste uitgangspunt in het ontwerp vormde het creëren van een beschermde omgeving dat tegelijkertijd in open verbinding zou staan met de omgeving. Dit is opgelost door een gemetselde volume aan de openbare weg een meer gesloten karakter geven; de zuidgevel daarentegen ademt een opener sfeer. Hier is een hap uit het volume genomen waardoor een getrapt bouwvolume ontstaat. Elke verdieping is hier voorzien van een terras met daktuin, die met buitentrappen verbonden is met de tuin. 

Lees hier meer over het ontwerp

Fotografie: Walter Frisart

De in totaal 41 wooneenheden zijn zo georganiseerd dat ze optimaal aansluiten op de behoeften van de bewoners. “De doelgroep houdt erg van reuring”, legt architect Titus Mars. “In het ontwerp hebben we daarom de woningen aan de straatzijde van het gebouw gepositioneerd. En mocht er in de toekomst verandering in de zorgvraag komen vanuit demografisch oogpunt, dan zijn de studio’s aan te passen naar volwaardige woonappartementen voor de reguliere woonsector. Dit maakt het gebouw echt toekomstbestendig en duurzaam inzetbaar.”

Lees hier het hele interview


Betrokken partijen

  • DAAD Architecten | Ontwerp: Titus Mars, Marijn Wals | Bouwkunde: André van den Heuvel, Sander Koenen

 

Wil je meer weten over onze restauratie projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .