Subsidie verleend voor roze boerderij

De GRRG-subsidie voor het herstel van de monumentale Oldambtster ‘roze’ boerderij in Drieborg is officieel toegekend. Dankzij de inzet van alle betrokken partijen is zowel de vergunningsprocedure als het subsidie traject binnen de uitzonderlijk korte periode van slechts een half jaar doorlopen.

Ruim negen jaar verkeerden de eigenaars in onzekerheid, omdat hun 158 jaar oude boerderij net buiten het effectgebied van de Groningse aardbevingen lag. In die tijd zijn de scheuren in de buitengevels en binnenmuren vergroot, zijn er lekkages opgetreden en is de verzakkingsproblematiek verergerd.

Om in aanmerking te komen voor de GRRG-subsidie die de langverwachte herstelwerkzaamheden mogelijk zou kunnen maken, diende eveneens op tijd een omgevingsvergunning te zijn verleend. Dat dit gelukt is, is te danken aan de grote inzet van de DAAD bouwkunde en restauratie afdeling, de constructeurs van W2N en de intensieve betrokkenheid van de Provincie Groningen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Erfgoedcommissie en de Gemeente Oldambt.

In het gemaakte ontwerp wordt de gehele boerderij met kelder en achterliggende aangrenzende schuur voorzien van een nieuwe fundering onder de bestaande constructies. Tevens worden de gevels, binnenmuren, vloeren en plafonds hersteld of vervangen. Voor de graanopslag zal zeer waarschijnlijk een aparte loods worden gebouwd, waarvoor eveneens een omgevingsvergunning is verleend.

Onze dank gaat uit naar alle collega’s en alle overige betrokken partijen die er voor hebben gezorgd dat dit monumentale erfgoed nu voor de toekomst behouden kan worden.

 

Wil je meer weten over onze restauratie projecten ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

Pilot Integrale Aanpak Erfgoed van start  

Integrale Aanpak Erfgoed

DAAD Architecten neemt deel aan de pilot Integrale Aanpak Erfgoed, die op woensdag 6 september feestelijk van start ging in het nabijzijn van staatssecretaris Gunay Uslu van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Susan Top van Gedeputeerde Staten.  

In de pilot, geïnitieerd vanuit de Vereniging Groninger Monumenten Eigenaren wordt een alternatief verkend voor het versterkingsadvies (TVA) van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Bij rijksmonumenten speelt vaak veel meer dan een puur technische opgave. Denk hierbij aan (grootschalig) onderhoud, restauratie, verduurzaming en ruimtelijke aanpassingen.  

Het uitgangspunt van de pilot is het geven van meer autonomie aan de eigenaren. Door hen te erkennen als specialisten, komt het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en mogelijke koppelkansen voorop te staan. Eigenaren met hun (restauratie-)architect spelen daarin een leidende rol.

Inmiddels doen verschillende rijksmonumenten aan de pilot mee. Gedurende de pilot worden de resultaten geëvalueerd om zo de opgedane kennis in te kunnen zetten bij nieuwe versterkingsopgaven.

Wil je meer weten over onze  restauratie- en versterkingsopgaven ?  
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .