DAAD Architecten + Hollandse Nieuwe maken winnend ontwerp voor gemeentehuis

Het winnende ontwerp voor de revitalisatie van het gemeentehuis in het Drentse Exloo staat in het teken van openheid en duurzaamheid. Zo belichaamt het concept dat DAAD samen met interieur bureau Hollandse Nieuwe ontwikkelde de ambities van de Gemeente Borger-Odoorn voor de toekomst. Aan de selectie deden twee andere architectenbureau’s mee.

Belangrijkste uitgangspunten in het ontwerp zijn circulariteit en hergebruik. Zo worden bestaande bouwdelen niet gesloopt, maar geopend naar de omgeving en opnieuw in hun kracht gezet. Materialen, zoals de karakteristieke kozijnen van het architectenduo Alberts & van Huut, worden hierbij zoveel mogelijk hergebruikt.

Hart van het ontwerp vormt de nieuwe raadzaal, die centraal in het complex wordt gesitueerd. Hier wordt letterlijk het democratische proces ‘zichtbaarder’ gemaakt, onder andere  door het doorbreken van de gesloten wanden met grote ramen. Aan weerszijden ontstaat zo een open blikveld op wat zich in de raadzaal afspeelt.

De vernieuwde architectuur, die de verbinding tussen buiten en binnen zal versterken,
geeft uiting aan de wens om van het gemeentehuis een waar  ‘Huis van de Gemeente’ te maken, een publieke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in openheid en verbondenheid.

Meer weten? Blijf op de hoogte via LinkedIn,  Instagram of Facebook .

DAAD ontwerpt houten hotel

In korte tijd maakte DAAD een eigentijds en duurzaam ontwerp voor hotel Het Witte Veen. Na een brand in 2022 ging het boerderij complex in vlammen op, maar nieuwbouw bood kansen om de locatie optimaal te benutten.

Het ontwerp is een voortzetting van het traditionele voorhuis en de achterliggende schuur. Door toegepaste oplossingen als een krimpen sleepkap, konden alle functieszoals de bedrijfswoningbinnen het streekeigen volume worden geïntegreerd.

Lees hier meer over het ontwerp voor het houten hotel.

In de halfopen gevels refereert een patchwork van houtpatronen aan de Drentse schuren; er binnen is een luchtwarmtepomp geïntegreerdDoor de toepassing van overstekken aan de zuidzijde wordt oververhitting voorkomen en blijven tegelijkertijd de zichtlijnen naar het landschap open.  
 
Essentieel om binnen de door de verzekering gestelde tijd voor de vergoeding te blijven, was de goede samenwerking tussen de verschillende partijen en de korte lijnen binnen ons eigen ontwerpteam. Zo kon de omgevingsvergunning binnen de zeer korte tijd van een half jaar worden verleend.

Meer weten? Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .

25 Jaar Bio-based (Deel 3)

DAAD bestaat dit jaar 25 jaar. Ons eerste geheel bio-based project leverden we op in 1997 en nu, in 2022, zijn de eerste bio-based corporatiewoningen een feit. Betekent dit dat het ecologisch bouwen de nieuwe standaard wordt?

Deel 1 (Het begin) en Deel 2 (Het groeproces) kunt hier lezen. 

Deel 3: De nieuwe standaard

Aan de enthousiaste reacties te horen, lijkt dit wel zo. De open dag in Exloo die DAAD samen met corporatie Woonservice organiseerde gaf bezoekers de gelegenheid de ecowoning van dichtbij te ervaren en vragen te stellen. Hoe voelt dat dan, een damp-open binnenklimaat? En is het wel betaalbaar?

Lees hier het artikel dat hierover in het Dagblad van het Noorden verscheen.

Zonder het eigen initiatief was die ecowoning er wellicht nog niet geweest. “Er was wel interesse bij lokale corporaties”, legt Titus Mars uit, “maar het ontbrak aan vertrouwen om er ook echt voor te gaan”.  Toen hebben we het heft in eigen handen genomen en onze kennis en netwerk ingezet. Samen met de aannemer [Bouwgroep Emmen] hebben we toen de eerste ecologische corporatiewoning ontwikkeld.”

Nu circulaire producten langzaam de standaard worden, is ook de weg vrij voor het grote publiek. “Het grote verschil met het informatiecentrum in Orvelte is dat het ontwerp nu veel toegankelijker en en bereikbaarder is voor iedereen”, aldus Mars. In plaats van leenblokken en leemstuucwerk worden producten gebruikt die nét zo duurzaam zijn, maar het algemene publiek meer aanspreken. “De weg is vrij om ook seriematig bio-based te gaan bouwen en zo versneld de noodzakelijke verduurzaming ter hand te nemen.”

Lees hier meer over de ecowoningen in Exloo. De factsheet kunt u hier downloaden. Voor een ruimtelijke impressie kunt u de film bekijken die Woonservice maakte. 

Volgende week meer over bio-based als nieuwe standaard.  Hoe kan bio-based bouwen tot gemeengoed worden?
Blijf op de hoogte via LinkedInInstagram of Facebook .