Laan Corpus nadert voltooiing tegen einde 2020

Tegen het eind van 2020 nadert het project aan Laan Corpus de Hoorn na zo’n 16 jaar voltooiing. Dit nieuwbouwplan tussen de Laan Corpus den Hoorn en de Semmelweisstraat in Groningen wordt gerealiseerd in opdracht van Nijestee.

Het ontwerp is gestoeld op een aantal regels van de Duitse stedenbouwkundige Johannes Kappler die in samwerking met de gemeente zijn opgezet voor deze locatie. Het project is in drie fasen gefaseerd die samen een eenheid vormen. Fase 1 en Fase 2 zijn de afgelopen jaren gerealiseerd en nu ook Fase 3 wordt gebouwd, wordt de ensemblewerking zichtbaar.

De verschillende fases omvatten een multifunctioneel programma dat onderwijs (De Boerhaaveschool), kinderopvang (De Blokkendoos), wijkvoorzieningen, een gymzaal en parkeren met wonen combineert. De ontwikkeling is ingezet met de manifestatie De Intense Stad.

Fase 3 is het sluitstuk van het stedenbouwkundig ensemble. Het omvat een gesloten blok met in het hart een afsluitbare binnenplaats voor het kinderdagverblijf.  Aan de oostzijde wordt een hoogte-accent toegevoegd. Deze bestaat uit vijf lagen met huurappartementen boven het kinderdagverblijf. De westzijde bestaat uit een serie grondgebonden woningen die de sociale veiligheid op maaiveld ten goede komen.

De meandervorm is het uitgangspunt voor de relaties en samenhang tussen de gebouwen. Een meanderende plint van metselwerk loopt door in de verschillende fases en beweegt zich over de onderste laag.  De entrees van de grondgebonden woningen, het kinderdagverblijf en de binnenplaats worden geaccentueerd met houten gevelbekleding. Het materiaalgebruik en de detaillering verbinden de verschillende fasen met elkaar tot één compositie.