Laagbouw Ebbingekwartier vordert gestaag

De bouw in het Ebbingekwartier vordert gestaag. Nu het steigerwerk weg is zijn de gevels van de laagbouw in volle glorie zichtbaar.

De architectuur van de door DAAD Architecten ontworpen 37 grondgebonden woningen refereert aan het industriële verleden van de plek. Op deze plek stond ooit de gasfabriek van Groningen.

Na de oplevering van de grondgebonden woningen gaat Trebbe verder met de bouw van “De Kroon op het Ebbingekwartier”. Deze naam is zowel letterlijk als figuurlijk gekozen. Het silhouet  van de drietal geschakelde woontorens vormt een kroon en als laatste ontwikkeling van het Ebbingekwartier vormt het de kroon op het werk van ruim 2 decennia stadsontwikkeling.  Er worden 31 appartementen gerealiseerd variërend van 82 tot 313m2. Ook dit is een ontwerp van DAAD Architecten.

 

Restauratie kerk en toren Spijk in volle gang

 Namens onze opdrachtgever de Stichting Oude Groninger Kerken heeft DAAD de planvorming en de provinciale subsidieaanvraag verzorgd voor de restauratie van de kerk en toren in Spijk. In de uitvoering verzorgt DAAD  het toezicht en de directievoering.

Begin 2020 is de uitvoering van de werkzaamheden gestart. Gelijktijdig met de restauratie wordt ook het herstel van de bevingschade uitgevoerd. Tevens wordt een dakvlakrenovatie van de dakvlakken van de kerk uitgevoerd en wordt de gootbekleding vervangen. De toren wordt ook geschilderd en diverse hout- en loodwerken worden vervangen. Met name het houtwerk van de houten balustrades is in slechte staat.

Inmiddels is een gedeelte van het stucwerk aan het interieur en het exterieur verwijderd. Diverse bouwsporen zijn zichtbaar geworden in het metselwerk. De planning is dat de werkzaamheden eind 2021/ begin 2022 gereed zijn.