Werkervaring opdoen met een stage bij DAAD

Hoe wil jij je ontwikkelen dit studiejaar? Afgelopen jaar mocht DAAD vier eigenzinnige stagiaires begeleiden die allen hun eigen verdieping binnen het ruimtelijk vakgebied hebben gezocht. Al eerder berichtten we over Jan Janssen’s afstudeeronderzoek  en hieronder kun je lezen hoe Max, Deon en Mailik hun stage hebben ervaren.

Op de foto van links naar rechts: Deon, Mailik & Max 

Max ter Waarbeek (22)
Student HBO Built Environment | Hanzehogeschool Groningen

“Ik kan me mijn eerste dag nog goed herinneren. Na een korte rondleiding kreeg ik meteen mijn eerste individuele ontwerpopdracht, ik werd als het ware in het diepe gegooid. Dit heeft mij enorm geholpen zelfstandig te leren werken en beslissingen durven nemen. Mijn stage bij DAAD was enorm interessant. Ieders passie voor het vakgebied heeft mij erg geënthousiasmeerd. De grote variatie aan achtergronden, werkervaring en specialismen zorgt voor een geweldige plek om te leren en ervaring op te doen.”

Deon Gils (24) 
Student MBO Middenkaderfunctionaris Bouw | Alfa College Hoogeveen

“Voordat ik kwam stage lopen had ik al ervaring als timmerman en werkvoorbereider. Maar in de zes maanden stage heb ik toch veel bijgeleerd. Van detailleren tot BIM-men, werktekeningen maken en meedoen in het bouwoverleg. Het leukste van mijn stage vond ik het uitwerken van verbouwingen, overleggen met opdrachtgevers en vooral de verantwoordelijkheid die ik hierbij kreeg. Ik kijk terug op een leuke, leerzame en geslaagde stage!” 

Mailik Gils (20)
Student MBO Middenkaderfunctionaris Bouw | Alfa College Hoogeveen

Voor mijn afstudeerstage heb ik een half jaar stage gelopen bij DAAD. In deze periode heb ik veel geleerd, van detailleren tot het uitwerken van een project van voorontwerp tot aan de bouwaanvraag. De werksfeer bij DAAD heb ik als erg prettig ervaren, de collega’s helpen je graag verder. Inmiddels werk ik bij een tekenbureau in Hoogeveen, maar het is mijn wens me te blijven ontwikkelen. Het liefst met een studie HBO Bouwkunde.”

We danken alle stagiaires voor hun inzet en wensen hun veel succes in hun vervolg studie en loopbaan!

Ben jij ook op zoek naar een geschikte stageplek? Wellicht is DAAD het bureau voor jou. Van onderzoek en architectuur tot bouwkunde en stedenbouw; ons bureau bereidt je voor op het bij jou passende werkveld.

Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@daad.nl. We nemen dan z.s.m. contact met je op.
Klimaatadaptief lint voor Hoogezand-Sappemeer

Wat is klimaatadaptatie en hoe kan het worden toegepast in het stedelijk gebied? Stagiair Jan Jansen  zocht het uit in het kader van zijn afstuderen aan de opleiding Built Environment. 

Wateroverlast, droogte en hittestress zijn actuele problemen voor veel gemeenten. Een mogelijke oplossing is het klimaatadaptief lint zoals Jan dat ontwierp voor het Groningse Hoogezand-Sappemeer. “Het lint is een combinatie van straten dat als het ware mee kan bewegen met het veranderende klimaat”, legt Jan uit. “Dit kan bijvoorbeeld door verharding te verwijderen, wadi’s en goten aan te leggen en bomen te planten om extra schaduw te creëren.”

Tijdens het onderzoek en ontwerp speelde Jan in op reeds bestaande elementen in de openbare ruimte. “Eigenlijk is het een soort puzzel. Je zoekt eerst uit waar de problemen liggen, dan wat de beste oplossingen kunnen zijn en die maatregelen weeg je tegen elkaar af.” De oplossing is dus zeker niet overal een wadi, maar verschilt per straatprofiel.

ONDERZOEKSMETHODEN

Het voorafgaande onderzoek deed Jan door gebruik te maken van deskresearch, fieldresearch, interviews en verschillende analyse methoden. Zo kreeg hij zicht op wat klimaatadaptatie is, welke thema’s er van belang zijn en welke maatregelen er kunnen worden getroffen om een klimaat-adaptieve omgeving te realiseren.  

De analysemethoden die zijn toegepast zijn onder andere een historische analyse, een analyse op het gebied van klimaatadaptatie en het maken van profielen, waarbij het gebied werd opgedeeld in deelgebieden vanwege de lengte van het lint (5 kilometer) en om zo de specifieke problemen in kaart te brengen. Vervolgens zijn de profielen getoetst aan de waarden uit de analyse. De profielen die de hoogste waarden hadden, werden uitgekozen om te worden aangepast. Hieruit kwamen een viertal profielen (locaties) naar voren.

De problemen die de profielen hadden zijn op basis van de thema’s van klimaatadaptatie; hittestress, wateroverlast, overstromingen en droogte in kaart gebracht. Deze problemen zijn vervolgens opgelost door klimaat adaptieve maatregelen toe te passen die onderzocht en afgewogen zijn in het onderzoek. Denk hierbij aan het aanleggen van een wadi en vervangen van verharding door groen of waterdoorlatende verharding etc. De maatregelen zijn afhankelijk van de locatie en de problemen die het desbetreffende profiel kenmerkt. 

Deze vier locaties zijn uitgewerkt in een ontwerp bestaande uit een profiel, plattegrond en 3D sfeerimpressie. Daarnaast is er ook een ideaalbeeld gecreëerd, vanwege kosten is dat beeld helaas op korte termijn niet haalbaar, maar daar kan in stappen naar toegewerkt worden.

Jan is met zijn onderzoek en ontwerp geslaagd voor zijn opleiding. Wij danken hem voor zijn inzet en feliciteren hem met zijn diploma!

Lijkt het jou ook leuk om bij ons gedurende een (afstudeer) stage ervaring op te doen met architectuur, stedenbouw of bouwkunde? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@daad.nl