De meerwaarde van een architect bij CPO

Waarom heb je bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een architect nodig? Niet slechts om een mooi ontwerp te maken, uiteraard. Als architecten  kunnen wij inzichtelijk maken of/hoe je als groep een leegstaand gebouw kunt gaan betrekken. En wat je kunt bieden voor een plek.

De Borgmanschool, een CPO-project in het kader van de Groningse bouwmanifestatie Wonen in Stadshart (2016/2017), is zo’n plek. Nu het ruimtelijk casco klaar, is onze rol als ontwerper en adviseur bijna uitgespeeld. In de beginfase werd DAAD gevraagd deze voormalige bewaarschool uit 1842 tot woningen te ontwikkelen. Maar zonder een specifieke groep bewoners en hun specifieke woonwensen kun je een dergelijk plek wel op 100 verschillende manieren invullen..

Borgmanschool in aanbouw

Nadat duidelijk werd hoeveel interesse er eigenlijk bestond voor plekken als deze in de stad heeft DAAD een rekenhulp opgesteld waarmee CPO-groepen inzicht krijgen in hun mogelijkheden. Door maximale woonlasten in te vullen, en daarnaast woonwensen als vierkante meters en het gewenste afwerkingsniveau, blijkt of een locatie geschikt is, en zo ja- wat een groep kan bieden. Deze tool kan het CPO-proces aanzienlijk versnellen en vergemakkelijken.

Nu vissen de meeste groepen veelal achter het net. Projectontwikkelaars en investeerders kunnen sneller handelen, en bovendien veel meer bieden. In het Verenigd Koninkrijk kent men zoiets als ‘the right to bid’, waarbij je met goede ideeën met meerwaarde voor de gemeenschap, ook zonder de grootste portemonnee serieus kans maakt.

Bij de Borgmanschool kon iedereen in theorie ook zeker meedoen. Maar de praktijk bleek anders.  Omdat er met herontwikkeling van de oude school ook een nieuwe school moet worden gefinancierd- bleek dit voor de meeste groepen financieel toch te hoog gegrepen Hopelijk kan de winnende groep LAIV binnenkort hun CPO-proces goed afsluiten door samen met de buurt de tuin feestelijk in gebruik te nemen.

In de optiek van DAAD is CPO goede manier om de woondruk te verlagen, maar dan moet je groepen wel een eerlijke kans geven. Onze oproep aan gemeenten en cpo-instellingen is dan ook om de bestaande processen onder de loep te nemen en waar nodig nieuw in te richten.

Heeft u interesse in het starten van een CPO en wilt u weten wat wij als architecten voor u kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact op via: info@daad.nl

Nieuw Oud Oost: Stedenbouwkundig plan gepresenteerd

Hoe gaat het terrein van het voormalige voetbalstadion van SC Cambuur er in de toekomst uitzien? Op 11 september presenteerde DAAD in samenwerking met Gemeente Leeuwarden en vastgoedbedrijf Leyten het stedenbouwkundig plan. Ondanks de regen waren er veel Leeuwarders nieuwsgierig genoeg en bovendien geïnteresseerd om ons van input te voorzien.

De informatiemarkt was naast presentatie van de plannen bedoeld om de buurtbewoners te vragen naar hoe zij de openbare ruimte wilden gaan gebruiken. Met een spel van fiches konden zij aangeven waar ze bankjes, bomen, en bijvoorbeeld speel voorzieningen wilden hebben. Maar we hadden ook lege fiches waar de bewoners nieuwe inrichtingselementen of ideeën op konden schijven. DAAD gaat nu aan de slag met de ideeën en begin november wordt het uitgewerkte plan aan de gemeente en de klankbordgroep gepresenteerd.

Meer info op: nieuwoudoost.nl