Klein Corpus Fase 3 Groningen

Tussen de Laan Corpus den Hoorn en de Semmelweisstraat in Corpus den Hoorn te Groningen wordt de laatste fase, Fase 3, van een groot gedifferentieerd nieuwbouwplan gerealiseerd in opdracht van Nijestee. Het bouwvolume begint inmiddels vorm te krijgen en de ensemblewerking met Fase 1 en Fase 2 wordt steeds duidelijker.

De drie fasen vormen stedenbouwkundig een eenheid. Ze zijn gestoeld op een aantal regels die de Duitse stedenbouwkundige Johannes Kappler in samenwerking met de gemeente heeft opgesteld voor deze locatie. Deze hebben te maken met de functiemenging en verdichting van de stedelijke ruimte in het kader van de woningbouwmanifestatie Intense Stad in Groningen.

Fase 1 en Fase 2 zijn de afgelopen jaren gerealiseerd en omvatten een bijzondere mix van programma. Naast diverse koop- en huurappartementen zijn een basisschool, gymzaal, multifunctioneel centrum en een parkeerdek op de 1e – en 2e verdieping, welke met een autolift te bereiken is, gerealiseerd.

Fase 3 is het sluitstuk van het stedenbouwkundig ensemble. Het omvat een gesloten blok met in het hart een afsluitbare binnenplaats voor het kinderdagverblijf.  Aan de oostzijde wordt een hoogte-accent toegevoegd. Deze bestaat uit vijf lagen met huurappartementen boven het kinderdagverblijf. De westzijde bestaat uit een serie grondgebonden woningen die de sociale veiligheid op maaiveld ten goede komen.

De meandervorm is het uitgangspunt voor de relaties en samenhang tussen de gebouwen. Een meanderende plint van metselwerk loopt door in de verschillende fases en beweegt zich over de onderste laag.  De entrees van de grondgebonden woningen, het kinderdagverblijf en de binnenplaats worden geaccentueerd met houten gevelbekleding. Het materiaalgebruik en de detaillering verbinden de verschillende fasen met elkaar tot één compositie.

De kroon op het Ebbingekwartier deel 3 – De betrokkenheid van DAAD bij het Ebbingekwartier

Momenteel legt DAAD Architecten de laatste hand aan het tekenwerk voor “De Kroon op het Ebbingekwartier” in Groningen. Deze naam is zowel letterlijk als figuurlijk gekozen. Het silhouet  van de drietal geschakelde woontorens vormt een kroon en als laatste ontwikkeling van het Ebbingekwartier vormt het ook de kroon op het werk van ruim twee decennia stadsontwikkeling. Er worden 31 appartementen gerealiseerd, variërend van 82 m2 tot 313 m2. De architectuur van dit woongebouw refereert naar het industriële verleden van deze plek in de Stad.


DAAD en het Ebbingekwartier

DAAD Architecten is vanaf het begin tot het eind betrokken bij de ontwikkeling van het Ebbingekwartier. De invulling van de schotsen 1 en 2, ter hoogte van de Korreweg, is naar ontwerp van het architectenbureau S333. Het bureau leverde in 1994 de winnende inzending in bij Europan. DAAD Architecten deed de technische uitvoering en directievoering van de deze schotsen die 2002 gereedkwamen.

In 2009 werd Het Paleis in Groningen, eerder bekend onder de naam Bloemsingel 10, geopend. In het voormalig scheikundig laboratorium is door DAAD Architecten een ontwerp gemaakt voor een cultureel woon-werkgebouw. Naast ateliers, studio’s appartementen en diverse bedrijfsruimten vinden hier vele culturele activiteiten plaats. Het pand is gelegen in de noordwesthoek van het Ebbingekwartier, waar ook de eerste “schotsen” werden gerealiseerd.

Het concept van de oorspronkelijke schotsen werd uiteindelijk vervangen door bouwblokken met binnenwerelden. Bij de laatste twee bouwblokken van het Ebbingekwartier is DAAD Architecten ook betrokken:

  • Momenteel in aanbouw en in verkoop: 37 grondgebonden woningen en 31 appartementen. De architectuur van de woningen refereert aan het industriële verleden van de plek.
  • DAAD Architecten verzorgt de technische uitwerking voor de Ebbingehof. Dit complex, ontworpen door de architect Moriko Kira, is een CPO initiatief van aspirant-bewoners voor een woongemeenschap voor 50-plussers.

Het gehele Ebbingekwartier staat bovenop de parkeergarage van het Boterdiep. Het is de grootste éénlaagse parkeergarage van ons land (1200 plaatsen) waarvoor DAAD Architecten eerder het technische tekenwerk verrichtte.

Leger des Heils Emmen nadert voltooiing

Het voormalige postsorteercentrum in Emmen zal binnenkort onderdak bieden aan de dak- en thuislozenopvang van het Leger des Heils. DAAD verzorgde het ontwerp van de transformatie van het gebouw. De bouw nadert nu de afronding. Het pand heeft een intensieve verbouwing ondergaan, waarbij het is gestript tot op het betonskelet. Van daaruit is het gebouw weer opgebouwd tot een goed geïsoleerd en duurzaam gebouw voor wonen met zorg.

De oorspronkelijke zakelijke architectuur die architect Coen Bekink ooit bij het ontwerp van het postsorteercentrum voor ogen had, is nu op eigentijdse wijze vertaald naar een warm en uitnodigend gebouw. Daarbij zijn natuurlijke materialen, zoals hout en zink, gebruikt. Ook in het interieur blijft het oorspronkelijke gebouw nog voelbaar doordat de oorspronkelijke draagconstructie zichtbaar blijft.

DAAD werkte al eerder samen met het Leger des Heils in Enschede. Daarbij werd een voormalig bankgebouw getransformeerd tot een kortdurende opvang. DAAD ontwierp ook de nieuwbouw.

Eerste funderingspalen Ebbingekwartier gestort

Op het dek van de parkeergarage Boterdiep in Groningen zijn de eerste funderingspalen gestort voor 37 nieuw te bouwen woningen die zijn ontworpen door DAAD Architecten. DAAD Bouwkunde zorgt voor de bouwkundige uitwerking. Met de bouw van deze woningen zal een karakteristieke buurt met gezellige hofjes ontstaan.

Rob Hendriks is als architect vanaf 2015 bij dit project betrokken. Over het ontwerp zegt hij:
Wij hebben een serie gebouwtypen bedacht die op één of andere manier refereren aan de rijke geschiedenis van de plek. Kenmerkende elementen uit het industriële verleden hebben wij architectonisch en grafisch verwerkt in onze ontwerpen. Stoere constructies zie je terug in de vorm en in de gevels. Fraaie metselprofielen in de gevels versterken het industriële karakter en maken het beeld van de gebouwen extra bijzonder. Geen woning is hetzelfde.”

De Kroon op het Ebbingekwartier deel 2 – Recente historie Ebbingekwartier

Momenteel legt DAAD Architecten de laatste hand aan het tekenwerk voor “De Kroon op het Ebbingekwartier” in Groningen. Deze naam is zowel letterlijk als figuurlijk gekozen. Het silhouet  van de drietal geschakelde woontorens vormt een kroon en als laatste ontwikkeling van het Ebbingekwartier vormt het ook de kroon op het werk van ruim twee decennia stadsontwikkeling. Er worden 31 appartementen gerealiseerd, variërend van 82 m2 tot 313 m2. De architectuur van dit woongebouw refereert naar het industriële verleden van deze plek in de Stad.


Historie Ebbingekwartier

Toen eind vorige eeuw werd besloten om dit gebied te herontwikkelen, werd door Maarten Schmitt het stedenbouwkundig concept “Floating in the park” bedacht. Hierin werden ‘schotsen’ van gebouwen in de ruimte neergezet. Een deel hiervan is uitgevoerd, maar het concept van de schotsen werd uiteindelijk vervangen door bouwblokken met binnenwerelden. Hierdoor konden er naast woningbouw meer verschillende functies in het gebied een plaats krijgen.

Het stedenbouwkundig plan voor het Ebbingekwartier kreeg vooral aandacht doordat er een succesvol Europan-ontwerp (van S333) werd gerealiseerd. Het masterplan voor de openbare ruimte werd ontworpen door William Alsop. Belangrijk en kenmerkend voor het huidige stedenbouwkundige plan is de Route van de ziel, een publieke route dwars door het gebied die alle historische gebouwen met elkaar verbindt.

De Kroon op het Ebbingekwartier deel 1 – Historie

Momenteel legt DAAD Architecten de laatste hand aan het tekenwerk voor “De Kroon op het Ebbingekwartier” in Groningen. Deze naam is zowel letterlijk als figuurlijk gekozen. Het silhouet  van de drietal geschakelde woontorens vormt een kroon en als laatste ontwikkeling van het Ebbingekwartier vormt het ook de kroon op het werk van ruim twee decennia stadsontwikkeling. Er worden 31 appartementen gerealiseerd, variërend van 82 m2 tot 313 m2. De architectuur van dit woongebouw refereert naar het industriële verleden van deze plek in de Stad.


Historie Ebbingekwartier

Het Ebbingekwartier is een buurt aan de noordoostelijke rand van de binnenstad van de stad Groningen. Het herontwikkelingsgebied was vroeger onderdeel van de Hortusbuurt. Het stond een lange tijd bekend onder de werknaam “CiBoGa”, ofwel het Circus-, Boden- en Gasterrein, verwijzend naar de vroegere bestemmingen van het gebied in de 20e eeuw.

In 1854 werd er in Groningen een gasfabriek geopend op een stuk grond dat later bekend werd als het Gasterrein. Dit was het enige terrein binnen de vestingwallen waar nog een dergelijk groot gebouw kon worden gehuisvest. Het was de tweede gasfabriek van Nederland, na die van Amsterdam. Het gas werd gewonnen uit steenkolen. De pijp van de gasfabriek is nu nog steeds te zien op het terrein. Later werd de gasfabriek naar het noorden uitgebreid en werd het Ebbingekwartier ook voor andere doeleinden gebruikt, zoals de elektriciteitscentrale.

In 1933 werd aan de Antonius Deusinglaan het Bodenterrein geopend. Vanaf hier vertrokken de boderijders (vrachtrijders en expediteurs) naar bestemmingen in geheel Nederland. Dit werd in 1971 echter verplaatst naar de Bornholmstraat. De vondst van aardgas bij Slochteren maakte de gasfabriek overbodig. Zo werd de gasfabriek in de jaren 1960 omgezet naar een distributiebedrijf. In de jaren 1990 werden de meeste gebouwen afgebroken.

Toolkit verduurzaming Emmerhout in Bouwwereld

Vorig jaar heeft DAAD een voorstel geschreven voor een duurzame renovatie voor Emmerhout. Afgelopen maand werd deze Toolkit voor verduurzaming gepubliceerd in Bouwwereld. Het is een goed voorbeeld van het ‘door de schalen heen ontwerpen’ zoals DAAD altijd doet; stedenbouw, architectuur en correcte bouwfysische details.

Deze Toolkit is een oplossing voor het gespikkeld bezit van corporaties, maar ook vooral een oplossing om niet overal de bijzondere jaren zeventig architectuur te omhullen met een nieuwe isolatie-jas. De reden hiervoor is omdat op die manier vaak veel verloren gaat van de cultuurhistorie verloren.

Geïnteresseerd? Stuur ons een e-mail: info@daad.nl