Leger des Heils te Enschede

De kortdurende opvang van het Leger des Heils te Enschede is gerealiseerd in een voormalig bankgebouw met een deel nieuwbouw. Met deze herbestemming wordt het pand aan de Molenweg uit de jaren ‘50 weer haar oorspronkelijke allure teruggeven. De opvallende betonnen kaders met stalen kozijnen zijn weer hersteld. Energetisch is het gebouw opgewaardeerd, zodat het voldoet aan de eisen van deze tijd.

De nieuwbouw, gelegen aan de Willem Brakmanstraat, maakt onderdeel uit van de Cultuurmijl. De nieuwbouw voegt zich in de serie van herenhuizen in de straat. Het volume is opgetrokken in een rood/oranje baksteen met een verbijzondering in baksteendetaillering. Het gebouw is zo ontworpen dat het in de toekomst een ander programma kan huisvesten, zoals appartementen of grondgebonden woonhuizen met een commerciële ruimte.

Het bestaande gebouw en de nieuwbouw zijn gekoppeld door een transparante gang. Deze is vormgegeven als een buitenruimte, waardoor de relatie met de binnentuin wordt versterkt.

Fotografie: Marianne Berkhoff