Binnen het circulair bouwen is het Ecologisch/ Biobased bouwen de meest duurzame wijze van bouwen. Bij voorkeur werken we met materialen die afkomstig zijn uit de natuur zoals hout, stro, hennep, vlas enz. Deze materialen zijn ontstaan door opname van CO2 waarmee dus CO2 negatieve gebouwen gerealiseerd kunnen worden. Ook kunnen deze materialen, wanneer ze niet hergebruikt worden, in de natuur vergaan zonder een milieubelasting op te leveren.

Deze manier van bouwen resulteert in comfortabele en gezonde woon- en werkomgevingen. Doordat de constructies dampopen zijn vindt er een natuurlijk vochttransport plaats wat resulteert in een stabiel binnenklimaat. Deze bouwmethodiek is ook zeer geschikt voor het verduurzamen van monumentale gebouwen.

Dat deze alternatieve bouwmethodiek kan resulteren in een eigentijdse moderne architectuur laten de onderstaande voorbeeldprojecten zien. Naast gerealiseerde projecten innoveert DAAD Architecten, in samenwerking met andere partijen, door diverse onderzoeken te doen en producten te ontwikkelen om opdrachtgevers daarmee te enthousiasmeren en te ontzorgen.

Ecologische corporatiewoningen

Schaapskooi te Bargerveen

Ecologische woonhuizen

Informatiecentrum te Orvelte

Huis Landweer te Roderesch

Schaapskooi te Balloo

Recyclinghuis te Nijeberkoop

Hotel Het Witteveen

Dorpsvisie Onderdendam

Steeds meer bouwprojecten in Nederland vinden hun oorsprong in de herbestemming van bestaand vastgoed. DAAD Architecten heeft ruime ervaring in het realiseren van tranformatieprojecten.

Vaak beginnen deze opgaven met een haalbaarheidsonderzoek waarin de mogelijkheden van het gebouw in beeld gebracht worden en worden gewaardeerd op bouwkosten, ruimtelijke kwaliteit en planologische impact. Doordat rekenen en tekenen hand in hand gaan, wordt gezocht naar haalbare oplossingen.
Ons eigen kantoor in Beilen is een goed voorbeeld van een herbestemming van een voormalige ACM gebouw tot bedrijfsverzamelgebouw. Naast diverse projecten gaan zowel Cahier 4 als Cahier 7 over de transformatie- en herbestemmingsopgaven die we hebben uitgevoerd.

Kantoor DAAD Architecten te Beilen

Zwembad De Slagen Schoonebeek

Huis Landweer te Roderesch

Voormalige Werkgesticht te Veenhuizen

Openbaar Ministerie te Assen

Het Paleis te Groningen

Leger des Heils te Emmen

Faculteit Theologie RUG te Groningen

Aula Selwerderhof te Groningen

Een zorginstelling werkt vanuit een visie op wonen en zorg. Voor DAAD vormt deze visie het uitgangspunt voor het ontwerpproces. Het liefste gaan wij samen met vertegenwoordigers uit de zorg, ouders en andere betrokkenen om tafel om samen opzoek te gaan naar de beste oplossing voor de vraag. Zij kunnen het beste beoordelen hoe zorg aan de cliënten geleverd kan worden.

Om deze dialoog tot stand te brengen zetten we verschillende middelen in om elkaar te begrijpen zoals tekeningen, maquettes, bemonstering van materialen. Soms gaan we zelfs zover dat we een bouwdeel op ware grote gebouwd, van hout en karton, om samen met de zorgmedewerkers draaicirkels, opstelruimten en zichtlijnen te testen.

DAAD heeft de ervaring een proces met meerdere stakeholders te leiden en levert tijdens het gehele proces accurate kostencalculaties. De ontwerpen zijn logisch ingepast in de omgeving en worden uitgewerkt in materialisering en detaillering die geheel afgestemd is op de zorg en op de dagelijkse beleving van de gebruikers.
In Cahier #10 De zorg goed onder dak/ Unieke architectuur voor unieke bewoners gaan opdrachtgevers in de zorg in op de samenwerking met DAAD Architecten.

Of zie de film over dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck waar DAAD al vanaf 2008 betrokken is bij de vernieuwing, verduurzaming en versterking van de gebouwen op het terrein.

Nieuw Woelwijck te Sappemeer

Woonzorgcomplex Coevorden

Brederoweg te Hoogeveen

De Vlieger te Hoogeveen

Hoeve Boschoord

Leger des Heils te Enschede

Kinderboerderij te Harkstede

DAAD Architecten heeft een ruime staat van dienst in woningbouw. We ontwerpen zowel projectmatige woningen en appartementengebouwen voor verenigingen, ontwikkelaars en groepen bewoners. Unieke woonhuizen voor particuliere opdrachtgevers vallen bij ons onder de categorie specials.

We zijn altijd opzoek naar een regio-specifieke oplossing met veel aandacht voor bruikbare plattegronden, duurzame materialen, hoge comfort en passief bouwen.
We hebben ruime ervaring in het realiseren van bijzondere woonvormen en woongroepen in bijvoorbeeld CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).
De basis van elk project is goed luisteren naar onze opdrachtgevers, een zorgvuldige analyse van de locatie en een strakke budgetbewaking. Omdat elke plek anders is en onze opdrachtgevers ook niet dezelfde wensen hebben ontstaat er op elke plek een uniek ontwerp.


DAAD Architecten neemt soms het initiatief voor het ontwikkelen van woonproducten zoals bij de Drentse Ecologische woning of de Nieuwe Groninger woning.

Ebbingekwartier te Groningen

Laan Corpus den Hoorn te Groningen

Eelderzoom te Groningen

De Ploen te Duiven

Bogas te Coevorden

Nei Arf te Exloo

Woonwerf Wiarda te Leeuwarden

DAAD Architecten werkt veel in gevoelige landschappen. Het zijn juist deze landschappen waar ruimtelijke vraagstukken, vaak van agrarische aard, van grote inpakt op de omgeving zijn. Door een groot bewust zijn en kennis van het landschap en haar historie heeft DAAD met succes bijzondere projecten gerealiseerd zoals de Natuurderij Keizersrande, de schaapskooi in Balloo en de schaapskooi in het Bargerveen. Hierin komen thema’s als duurzaam bouwen, innovatief boeren, klimaat adaptatie, dierenwelzijn en verantwoorde omgang met het landschap en het milieu samen.

DAAD levert een bijdrage aan het innovatieve boerenbedrijf met bijvoorbeeld de winnende inzending voor de in 2006 door de Rijksbouwmeester georganiseerde wedstrijd voor het ontwerp van een innovatieve varkensstal.

Natuurderij Nieuw Rande te Deventer

Schaapskooi te Balloo

Schaapskooi te Bargerveen

Biobased paviljoen te Orvelte

Aardappelveredelingsbedrijf te Eenrum

Innovatief varkensbedrijf te Schalkwijk

Met enige regelmaat komen ambitieuze opdrachtgevers met unieke vragen op ons pad waarbij verschillende kwesties bij elkaar komen. DAAD is goed in het bij elkaar brengen van de verschillende aspecten en schaalniveaus, omdat in ons bureau veel kennis en ervaring op diverse terreinen aanwezig is. Het samen zoeken naar het beste antwoord op de unieke vraag levert uitzonderlijke oplossingen op. Of dit nu een aanlegrichting is van de veerboot op Vlieland, een glazen ecohuis in de binnenstad van Groningen of een Multifunctioneel Centrum voor zowel een dorpsgemeenschap en een kerkgemeenschap bij een monumentale kerk. DAAD Architecten gaat graag het avontuur met u aan!

Aanleginrichting autobrug te Vlieland

Lighthouses te Groningen

Dienstengebouw Waterbedrijf te Glimmen

Vensterschool te Groningen

Woonhuis te Laag-Keppel

MFC De Verbinding te Vorchten

Woonhuis te Groningen

De Papaver te Sellingerbeetse