Innovatief varkensbedrijf te Schalkwijk (1e prijs)

Juryrapport:

De keuze om de nieuwe stallen buiten het historische bebouwingslint en buiten de schootscirkel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te leggen is goed doordacht. Daardoor krijgt het bedrijf het karakter van een stoer eiland in de polder en blijven doorzichten naar de open ruimte van de polder bewaard.
De wens om lage gebouwen en daken met een kleine overspanning te maken zijn aanleiding om voor lessenaarsdaken met een flauwe dakhelling te kiezen. Opvallend is de intelligente situering van de dakvlakken die zorgt voor een mooie ritmiek in de bebouwingswand, waardoor het complex er van buitenaf gezien niet te massief uitziet. Het is een goede keuze om de lange op het zuiden gerichte dakhellingen met zonnepanelen te bekleden en op het noorden daklichten aan te brengen. De houten bekleding legt een relatie met de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Innovatief is de situering van de stallen rond een binnenplaats, die ook dient als uitloopruimte en gemakkelijk kan worden afgesloten. De stallen grenzen via een open galerij aan de binnenhof.
Goed teamwork tussen de architect en de ondernemer lijkt dit ontwerp vooral te kenmerken.