Nei Arf te Exloo

Dit project is het resultaat van een door de opdrachtgever Woonservice uitgeschreven wedstrijd met het thema “Naoberschap”, welke DAAD Architecten heeft gewonnen. DAAD werd gevraagd om deel te nemen nadat het cahier over Nieuwe Erven (in samenwerking met Onix) was gepubliceerd. Het project is als een pilot opgezet, waarbij de toekomstige bewoners vanaf het begin nauw betrokken zijn geweest.

Het ingezonden ontwerp Nei Arf is een ruimtelijke vertaling van het begrip ‘naoberschap’ voor de voormalige gemeentewerf in het dorpscentrum van Exloo. Het ontwerp bestaat uit een combinatie van huur- en koopwoningen, die rondom een collectieve buitenruimte zijn geplaatst. In het hart staat een open kapschuur zonder specifieke functie, die in te vullen is door de bewoners. Hierdoor ontstaat een samenhang.

Het uitgangspunt is het creëren van plekken die de ontmoeting kunnen versterken. Dit wordt bijvoorbeeld door de centraal gelegen overkapping, veranda’s voor de seniorenwoningen en een centrale parkeergelegenheid mogelijk gemaakt. Ook zijn enkele plekken op de locatie, waar routes elkaar kruizen, nadrukkelijk niet ingevuld. Hier kunnen de bewoners zelf invulling aan geven. Deze opzet nodigt uit tot een gesprek tussen buren, waarmee nieuwe ‘naoberschap’ kan ontstaan.

Fotografie: Marianne Berkhoff