Schaapskooi te Bargerveen

Dit project is ontworpen in samenwerking met Prolander (landschapsarchitect Martin van Dijken), in opdracht van Staatsbosbeheer, de schaapsherder, gemeente Emmen en de Provincie Drenthe. Deze nieuwe schaapskooi biedt onderdak aan de grootste schaapskudde van Nederland. Bargerveen is ook één van de grootste hoogveenreservaten van Nederland. Om dit landschap te bewaren, wordt het waterniveau verhoogd en het landschap verschraald door begrazing. Dit beheer wordt gedaan door een schaapskudde.

De locatie van de nieuwe schaapskooi is gelegen in een gebied dat de overgang vormt van het oude hoogveen op het Bargerveen naar de akkerbouwgronden rond het dorp Weiteveen. De bestaande hoogteverschillen van het terrein vormen de contouren van het nieuwe inrichtingsplan. De gebouwen zijn gepositioneerd in de ontginningsrichting van het landschap. Ze vormen een eigentijdse Drentse nederzetting, welke een sterke verankering in het landschap heeft door de grasdaken.

Het plan heeft een heldere scheiding tussen het publieke deel en het bedrijfsmatige deel. Het publiek kan op een veilige manier op verhoogde balkons in de stallen kijken. Het publieke gedeelte met een gebouw voor informatie en het restaurant Wollegras heeft een alzijdig uitzicht over het Bargerveen en is prominent gelegen aan de schapendrift.

Meer informatie over de duurzaamheidsaspecten is hier te lezen.

Fotografie: Walter Frisart en Jette Marie Versteegh