Het Paleis te Groningen

Het monument van het voormalig Scheikundig Laboratorium in Groningen is getransformeerd tot een cultureel woon- en werkcomplex. Naast ateliers, studio’s, appartementen en diverse bedrijfsruimten vinden vele culturele activiteiten plaats in het gebouw, zoals de maandelijkse Culturele Zondagen.

De publieksfuncties zijn gerangschikt rondom de toegankelijk gemaakte westelijke binnenplaats van het gebouw. De tweede binnenplaats heeft een meer besloten karakter met een binnentuin voor bewoners en kunstenaars. De woningen bevinden zich op de bovenste twee lagen. Door de ontsluiting naar buiten te verplaatsen, is veel van de gang-ruimte bij de woningen toegevoegd. In deze zone zijn de voorzieningen opgenomen, waardoor de lokalen hun volle oppervlak en hoogte hebben behouden. De historische elementen in het gebouw en de buitengevels zijn zo veel mogelijk gehandhaafd en nieuwe toevoegingen zijn duidelijk als zodanig herkenbaar. Het meest markante punt is de nieuwe doorgang naar de westelijke binnenplaats. Daar heeft de horecafunctie een plek gekregen naast en boven de doorgang.

Fotografie: Christiaan de Bruijne