Voormalige Werkgesticht te Veenhuizen

In het rijksmonument van de voormalige Werkgesticht Norgerhaven te Veenhuizen is het Shared Service Centre gerealiseerd naar het ontwerp van DAAD Architecten.

DAAD had op het moment van de opdracht net een onderzoek verricht naar hergebruikmogelijkheden van gebouwen in Veenhuizen. Meer over dit onderzoek is te lezen in Onderzoek eigen initiatief. In de bij het werkgesticht gevolgde onderzoeksmethodiek ‘Programma van Mogelijkheden’ stonden de potenties van het complex centraal. Hieruit bleek dat dit pand uitermate geschikt was de voor huisvesting van een eigentijds kantoorprogramma 250 personen van het SSC van Justitie.

Een belangrijk uitgangspunt van de transformatie was het versterken van de bestaande kwaliteiten van het gebouw. Het verhaal van het gebouw is nog steeds zichtbaar door onder andere ingrepen in de gevels te beperken en oude details, zoals het gewelvenplafond, gietijzeren constructie en trappen te behouden.

De nieuwe elementen zijn ingepast in de bestaande stijl. Op de binnenplaats, waar zoals oorspronkelijk de ontsluiting plaatsvindt, is bijvoorbeeld te zien dat at er een nieuwe functie is. Hier zijn nieuwe entrees, een verbindingsbrug en dakkappellen te zien. Het voormalige Werkgesticht is aan de binnenzijde voorzien van een integrale voorzetwand, waarin de klimaatbeheersing is opgenomen. Ook heeft het een beveiligingsschil op de perimeter en is flexibele verhuur van kantoorunits mogelijk.

Fotografie: Christiaan de Bruijne