Natuurderij Keizersrande in de uiterwaarden

Dit biologisch-dynamische melkveebedrijf staat op een bijzondere plek in de uiterwaarden van de IJssel bij Diepenveen. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met VPXDG landschapsarchitecten en in opdracht van Stichting IJssellandschap. Deze Natuurderij vormt een uitbreiding op het bestaande landgoed Keizersrande en heeft een publieke en educatieve functie. In het project staan duurzame landbouw, landgoedontwikkeling en natuur- en waterbeheer met elkaar in verbinding als onderdeel van het nationale programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Meer over de gebiedsontwikkeling is hier te lezen.

De kernactiviteit is het boerenbedrijf met ruimte voor educatie, recreatie en wonen. Vanaf de IJssel manifesteert de Natuurderij zich als een landgoedhuis met een representatieve voorkant. Met een eenvoudige kap, zichtbare constructie en zware plint refereert het gebouw aan de voormalige steenfabrieken in het gebied.

Het gebouw is niet alleen duurzaam ten aanzien van beheer, maar ook in de toepassing van bouwmaterialen. De gekapte eikenbomen die zijn toegepast voor de draagconstructie en de lamellen als gevelbekleding komen van de locatie zelf. Ook is gebruik gemaakt van gestapelde strobalen. Met deze tijdelijke gevels worden nuttige binnenruimten gevormd.

De Natuurderij is genomineerd voor de Gouden Pyramide in 2014.

Fotografie: Erwin Zijlstra, Rob de Jong en Volkskrant