Landgoed Keizersrande te Deventer

Ten noorden van Deventer ligt het landgoed Rande. Het landgoed is in verschillende fases gegroeid door de bouw van verschillende landgoedhuizen. De beheerder Stichting IJssellandschap heeft de opdracht verstrekt aan DAAD en in samenwerking met Noël van Dooren en VPXDG is het project tot stand gekomen.

Het project omvat het vergroten van het landgoed met een deel van de uiterwaarden van de IJssel. Ook is het totale landgoed Keizersrande publiekstoegankelijk gemaakt. In de studie zijn voorstellen gedaan om de onderlinge samenhang per type te versterken. De structuur wordt versterkt met middelen als landgoedhuizen, woonhuizen, erven en landgoedmeubilair op de overgangsplekken van de verschillende landschappen. Als nieuwe uitbreiding van Keizersrande is de Natuurderij Keizersrande, een eigentijds landgoedhuis, toegevoegd in de uiterwaarden. Deze is inmiddels gerealiseerd.