Biobased paviljoen te Orvelte

Dit paviljoen in Orvelte, dat is ontworpen in 1997, biedt onderdak aan een educatieve functie en diverse faciliteiten voor de boerencamping. Het was zijn tijd ver vooruit betreffende het duurzaam bouwen. Het paviljoen is biobased en een goed voorbeeld van bouwen met materialen uit de nabije omgeving. Het gebouw heeft in 2001 de Welstandsprijs gewonnen.

In zijn hoofdvorm en materialisering sluit het gebouw nauw aan bij de agrarische bebouwing uit de omgeving. Van afstand is een volledig houten volume waarneembaar dat onder invloed van weer, seizoen en leeftijd van uiterlijk verandert. De inbedding in het landschap met het grastalud en een verdiept entree pad geeft het geheel een duidelijke verankering. Bij benadering laten de gelaagde opbouw en detaillering van het hout van de gevels en het dak zien dat hier een ‘nieuwe’, eigentijdse functie is ondergebracht.

De natuurlijke, duurzame en milieuvriendelijke materialen zijn, waar mogelijk, in het zicht gelaten en ondertussen op natuurlijke wijze verouderd. De kringloopmaterialen zoals larikshout, hennep en leem zijn op een zodanige manier bevestigd dat toekomstige demontage (en hergebruik) tot de mogelijkheden behoord.

Meer informatie over het biobased bouwen is hier te lezen.