Aardappelveredelingsbedrijf te Eenrum

Bij het dorp Eenrum in Noord-Groningen verrijst het nieuwe energiezuinige aardappelveredelingsbedrijf van de firma D. Biemond. Het geheel wordt in het landschap gepast door een erfinrichtingsplan welke gemaakt is door Het Noorder Erf (Stieneke van der Wal).

De schuren zijn opgetrokken in gedekte kleuren, zodat het geheel zich op grotere afstand toont als een eenheid. Dichterbij zijn de functies afleesbaar door de verschillende materialen. De gevelopeningen refereren in afmeting en hiërarchie aan de Groningse boerderijen. Dit is te zien in de grote openingen in de voorgevel en de steeds kleiner worden de openingen richting de achterzijde / krimp.

Innovatief is de energiehuishouding door een stapeling van programma’s. Op de bewaarplaats is een breedkap-kas geplaatst. De restwarmte wordt opgeslagen in de grond onder de loods. Dit gebeurt door middel van een leidingstelsel in de grond onder de vloer met een lengte van circa 1500 meter. In de winter, wanneer er een warmtevraag is, wordt de opgeslagen warmte gebruikt om de woning en bedrijfsdeel te verwarmen en de kas vorstvrij te houden.