Woonzorgcomplex te Coevorden

Dit woonzorgcomplex in Coevorden bestaat uit 41 appartementen voor bewoners met dementie en/of een beperking. Het uitstralen van herkenbaarheid vormde een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp, evenals het inspelen op een veranderlijke toekomst.

Het gesloten karakter van het gemetselde bouwvolume wordt aan de zuidzijde doorbroken doordat hier een hap uit het gebouw is genomen, waardoor een getrapt volume ontstaat. Deze geheel in hout uitgevoerde gevel opent het gebouw naar de levendigheid van de nabijgelegen school en het kruispunt. Elke verdieping is hier voorzien van een terras met daktuin, die met buitentrappen verbonden is met de tuin. De vele beplanting en de pergola’s zorgen voor beschutting en een natuurlijke verbinding met het omliggende groen van de wijk.

Om in te spelen op veranderend gebruik in de toekomst, is het gebouw zo flexibel mogelijk ingericht.
Zo kan elke ruimte bijvoorbeeld van extra voorzieningen als een tillift worden voorzien en kunnen de studio’s worden omgebouwd naar volwaardige appartementen. Ook de installatie ruimte die aan de gangzijde van onder tot boven doorloopt, biedt optimale flexibiliteit als de zorgvraag in de toekomst verandert.


In de materiële uitvoering en details neemt ambachtelijkheid een belangrijke plaats in. De zandkleurige gevelstenen, die qua kleurenpalet aansluiten bij de omliggende gebouwen, roepen bij veel bewoners herkenning op. Daarnaast kent elke verdieping een eigen metselwerkverband om zo het gevoel van oriëntatie te vergroten en het gebouw beter aan te laten sluiten op de menselijke beleving. 

Fotografie: David van Woerden