DAAD Architecten

Zorg

Wonen en zorg raken de komende jaren steeds meer vervlochten. Hier ligt voor zorginstellingen een nieuwe opgave, maar ook bijvoorbeeld voor woningcorporaties. Een opgave die een extra uitdaging mee krijgt omdat de Rijksoverheid niet langer financieel garant staat voor de kosten van het zorgvastgoed. Dat vraagt om gebouwconcepten die zowel qua investeringskosten als exploitatielasten beheersbaar zijn, gedurende de gehele levensduur.

 Wanneer de werkelijke opdrachtgever de gebruiker is, is onze gesprekspartner de gebruiksexpert. Deze kan het beste beoordelen hoe de zorg aan cliënten geleverd kan worden. DAAD werkt vanuit deze zorgvisie. De zorgvisie wordt vertaald in een ontwerp, in een transparant proces. In dit proces wordt de opdrachtgever meegenomen in het ontwerpproces. Tijdens het gehele proces levert DAAD accurate kostencalculaties. De ontwerpen zijn logisch ingepast in de omgeving en worden uitgewerkt in materialisering en detaillering die geheel afgestemd is op de zorg – maar ook op de dagelijkse beleving van de gebruikers.

Opdrachtgever: Uit  ‘naar een (ver)NIEUW(d) WOELWIJCK’ door J.J. Bijker
‘Vanuit een integrale benadering werd de woning stapsgewijs ontworpen en vormgegeven waarbij de visie op zorg en de materiële vertaling daarvan naar de woonsituatie altijd leidend is geweest.’