Hoeve Boschoord

Hoeve Boschoord is een tbs-kliniek voor mensen met een verstandelijke beperking. Op het terrein, dat als een dorp is opgezet, heeft DAAD Architecten verschillende woon- en werkgebouwen gerealiseerd. Elk gebouw heeft een een eigen karakter en beveiligingsniveau.

Op Hoeve Boschoord is gestreefd naar ‘genormaliseerd’ wonen. Dit betekent bijvoorbeeld dat het gebruik van hekken zoveel mogelijk is voorkomen door de beveiligingsschil in de gebouwen zelf op te nemen. Ook is er een nauwe relatie tussen de tuinen, het landschap en de architectuur. De gebouwen refereren naar herkenbare gebouwtypen die passen bij de context. De buitenruimten verschillen per zorgvraag en beveiligingsniveau. Zo is in ‘De Eiken’ een binnenplaats ommuurd door gebouwen. ‘De Sparren’ heeft individuele patio’s en in Wilhelminaoord is gezocht naar woonvormen met tuinen die in open verbinding staan met erf en landschap.

Fotografie: Christaan de Bruijne en Marianne Berkhoff