Multifunctioneel centrum De Verbinding te Vorchten

Het MFC de Verbinding is een prachtige samenwerking tussen het dorp en de kerkelijke gemeente en met beide partijen samen vormgegeven. Vorchten heeft geen voorzieningen, maar wel een monumentale kerk dat het boegbeeld is van het dorpje. De aanbouwen achter de pastorie dienden als ontmoetingsruimten, maar ontnamen het zicht op de historische kerk en hadden geen betekenis voor het dorp. Het ontwerp brengt hier een oplossing voor.

Als gebouwvorm is een dwarskap gekozen waardoor de nokrichting haaks op de weg is komen te liggen, waarmee het zich adresseert aan de straat en het zicht op de oude kerk wordt versterkt. Het gebouw is bewust op het hoogteverschil van de oude terp geplaatst en maakt van deze hoogte verschillen gebruik in de indeling. De overdekte entree vormt een toeristische schuilplaats voor fietsers met een informatiebord over de geschiedenis van het gebied.

De duurzaamheid is vertaald in een compact gebouw met een eenvoudige installatie waarbij in eerste instantie is ingezet op passieve eigenschappen. De materialen zijn natuurlijk en onderhoudsarm.

Fotografie: Marianne Berkhoff