DAAD heeft voor verschillende particuliere opdrachtgevers ecologische woonhuizen gerealiseerd. Deze projecten laten zien hoe divers ecologisch bouwen vorm kan krijgen, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, de locatie het budget.

In Elp is een ecologische schuurwoning gebouwd, die aansluit bij de ruimtelijke structuur van het boerenerf. De open plattegrond zorgt ervoor dat de woning zeer flexibel te gebruiken is, zoals een schuur ook bedoeld is. Het interieur is afgewerkt met leemstuc. De besloten entreezijde refereert door het donkere hout en de kozijnen in verschillende grootten duidelijk naar de traditionele Drentse schuur. De private zijde heeft door het vele glas en het gebruik van warme houtsoorten een eigentijdsere uitstraling.  

Aan de rand van Haren (GN) vormt dit ecologische woonhuis met haar groene sedumdak een vloeiende overgang tussen het landschap en het dorp. Om het gedroomde woonhuis van de opdrachtgever kunnen realiseren is ervoor gekozen zo compact mogelijk bouwen. Dak- en gevelvlakken grijpen in elkaar, wat bovendien warmteverlies en materiaalgebruik beperkt. 

Net als woning in Elp, is de schuurwoning in Hall – aansluitend bij de lokale traditie – achter op het erf geplaatst. De woning vervangt een oude schuur, waarvan het volume herkenbaar is in de dunne schil van zwart hout. 

Fotografie Elp / Haren:  Walter Frisart Fotowerk