Hotel Het Witte Veen

Hotel en restaurant Het Witte Veen ging in 2022 in vlammen op. Het was de uitdaging voor DAAD om in korte tijd een eigentijds ontwerp te maken, zodat het hotel en haar werknemers zo snel mogelijk weer in bedrijf kunnen zijn.  
Het hotel in Witteveen was gesitueerd op een typisch boerenerf, omringd door het open landschap van de Drentse veenontginningen. Rondom de boerderij waren in de loop der jaren verschillende bouwdelen aangebouwd.  

Nieuwbouw bood kansen om een eigentijds horecabedrijf te realiseren dat de kwaliteiten van de locatie optimaal benut.  Het nieuwe hotel bestaat uit één volume, waarin de oorspronkelijke opzet van het voorhuis met de achterliggende schuur voortgezet is. In het voorhuis bevinden zich de receptie en het restaurant. Door de toepassing van oplossingen als een krimp- en sleepkap, konden alle functies – zoals de bedrijfswoning – binnen het streekeigen volume worden geïntegreerd.  

De keuze voor hout in de gevel komt voort uit de wens om een eigentijds hotel te bouwen, dat geheel gasloos is en opgaat in het landschap.  De toepassing van een patchwork van houtpatronen refereert aan de Drentse schuren. Deze eigentijdse variant zorgt voor verfijning en transparantie in de compactheid van het bouwvolume. 

Door de toepassing van overstekken aan de zuidzijde wordt oververhitting voorkomen en blijven tegelijkertijd de zichtlijnen naar het landschap open. Een luchtwarmtepomp is geheel geïntegreerd in de halfopen gevels, waardoor
deze is opgenomen in de architectuur. 

Essentieel om binnen de door de verzekering gestelde tijd voor de vergoeding te blijven, was de goede samenwerking tussen de verschillende partijen. Zo is de gemeente vrijwel direct actief bij de planvorming betrokken geweest. Daarnaast is het te danken aan de brede expertise en korte lijnen binnen ons eigen ontwerpteam dat de omgevingsvergunning binnen een de zeer korte tijd van een half jaar kon worden verleend.