De Vlieger te Hoogeveen

Op de locatie van een voormalige kwekerij net buiten Hoogeveen is een nieuw erf gecreëerd. Hier is nu begeleid wonen en een dagbesteding voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of een verstandelijke beperking. Het gekozen ruimtelijke concept van schuur-achtige volumes rond een gemeenschappelijk erf blijkt goed te werken, zowel landschappelijk als functioneel.

De volumes liggen zo dicht bij elkaar, dat er een besloten erf ontstaat. Het nieuwe erf bestaat uit verschillende gebouwen. Samen kan dit worden gezien als een agrarisch erf dat goed in haar omgeving past. Het hoofdgebouw bevat naast een woonverblijf voor het begeleiders-echtpaar, een dertiental appartementen met een collectief woonprogramma.

Ook zijn op het erf een werkschuur, een multifunctionele ruimte en een logeerhuis gerealiseerd. Een deel van de kassen wordt ingezet als beleeftuin voor gasten en als dagbesteding. De identiteit van het erf met zichtbare gebruiksfuncties is open en toegankelijk. Met een eenvoudige materialisering en detaillering die past bij het landelijke karakter, is een passende en betaalbare oplossing geboden.

Fotografie: Marianne Berkhoff