Dorpsvisie Onderdendam

De dorpsvisie “Actie en trekkracht in ons vitaal dorp” van Onderdendam is gericht op het versterken, verduurzamen en toekomstbestendig maken van de bebouwing. Hierdoor worden de leefbaarheid en de kwaliteit van het dorp veiliggesteld. Vanuit de visie zijn ideeën uitgewerkt, zoals een gasloze energiecoöperatie, duurzame schuurtjes, een geïntegreerde aanpak van schadeherstel en verduurzaming van vijf woningtypen. Samen met de huidige bewoners is per type woning een droombeeld geschetst waarbij op een integrale wijze nagedacht is over schade, versterking, verduurzaming en woonverbetering.

Een voorbeeld uitwerking van één van de woningtypen van Onderdendam is het Gronings vakwerk. Een versterkingsvoorstel van aardbevingsgevoelige woningen uit de jaren ‘70 en ’80 die aan de buitenzijde worden versterkt met een lokaal geproduceerd houten vakwerk. Dit vakwerk wordt gevuld met biobased isolatiematerialen als bijvoorbeeld Miscanthus.

De dorpsvisie is gemaakt in samenwerking met de inwoners, de werkgroep ZOO!, Enno Zuidema Stedenbouw en Groninger Dorpen. Hierbij is voortgebouwd op de eerder ontwikkelde ideeën van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR).