Nieuw Woelwijck te Sappemeer

Nieuw Woelwijck is een dorpsgemeenschap voor 400 bewoners met een verstandelijke handicap. De omgeving is bewust aangepast, zodat de bewoners een zo ‘gewoon’ mogelijk bestaan kunnen hebben. Het dorp bestaat uit circa 45 woongroepen, winkeltjes, restaurant, werkhuizen, zwembad, een theaterzaal en andere ruimten in een gevarieerde natuurlijke setting, bijvoorbeeld in een bos, een veengebied of een parkachtige ruimte.

DAAD Architecten heeft in een eerste fase een haalbaarheidsonderzoek gemaakt voor de totale vernieuwing van het dorp. Vervolgens is dit plan uitgevoerd in de afgelopen 12 jaar. Alle woningen zijn vervangen door ruimere, flexibele en duurzame woonhuizen met verschillen voor specifieke doelgroepen.

De centrumgebouwen zijn gemoderniseerd en verduurzaamd. Behoud van de kernwaarden en versterken van de karakteristieken heeft centraal gestaan in onze ontwerpstrategie. De woningen zijn in verschillende clusters rond het dorpscentrum geplaatst. Elk cluster heeft een eigen identiteit welke is afgestemd op het landschapstype waarin het gelegen is. De vernieuwing van de gebouwen in het dorpscentrum heeft geleidt tot een betere afleesbaarheid van de functies.

Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen DAAD en de opdrachtgevers, waarin samen werd gezocht naar de beste oplossingen, is de badkamer voor de woonhuizen. Omdat de badkamer een belangrijke rol inneemt in het dagelijkse leven hebben we in ons kantoor een prototype nagebouwd op ware grote. Deze hebben we met medewerkers uit de zorg uitvoerig te test en verbeterd. Vervolgens zijn op basis van dit prototype de 45 woningen verder uitgewerkt.

DAAD Bouwkunde heeft de woningen gerealiseerd. Kijk ook de korte film die gemaakt is over de samenwerking tussen Nieuw Woelwijck en DAAD Architecten.

Fotografie: Jacomien Boonstra en Walter Frisart