Vernieuwing Nieuw Woelwijck te Sappemeer

Nieuw Woelwijck is een dorpsgemeenschap voor 400 bewoners met een verstandelijke handicap. De omgeving is bewust aangepast, zodat de bewoners een zo ‘gewoon’ mogelijk bestaan kunnen hebben. Het dorp bestaat uit circa 45 woongroepen, winkeltjes, restaurant, werkhuizen, zwembad, een theaterzaal en andere ruimten in een gevarieerde natuurlijke setting, bijvoorbeeld in een bos, een veengebied of een parkachtige ruimte.

Na veertig jaar sinds het bestaan van deze zorglocatie is de samenleving ingrijpend veranderd. De bebouwing van Nieuw Woelwijck is al die tijd opvallend gelijk gebleven en het werd tijd voor een grootschalige renovatie, verbouw en nieuwbouw. De haalbaarheidsstudie heeft handvaten gegeven om een visie te ontwikkelen voor de gigantische transformatie.

In de voorbereidingsfase is het programma uitgewerkt, studie gedaan naar hergebruik, energiebesparing, klimaatverbetering en installatieconcepten en dergelijke. Deze zijn gevat in integrale modellen met de daarbij behorende kostenraming en exploitatieberekeningen. Dit heeft geleid tot een flexibel stappenplan waarmee de opdrachtgever grip heeft gekregen op het grote vraagstuk. Het geeft antwoorden op de totaalsom van de opgave, het te doorlopen proces van meer dan tien jaar, de rolverdeling, vernieuwde identiteit en verhuisbewegingen.

DAAD Architecten heeft het plan ook verder ontworpen en uitgevoerd. Van de resultaten en hoe de opdrachtgever de samenwerking met DAAD Architecten ervaart is een korte film gemaakt welke ook op onze website te vinden is.