Skip to content

Leger des Heils Emmen nadert voltooiing

Het voormalige postsorteercentrum in Emmen zal binnenkort onderdak bieden aan de dak- en thuislozenopvang van het Leger des Heils. DAAD verzorgde het ontwerp van de transformatie van het gebouw. De bouw nadert nu de afronding. Het pand heeft een intensieve verbouwing ondergaan, waarbij het is gestript tot op het betonskelet. Van daaruit is het gebouw weer opgebouwd tot een goed geïsoleerd en duurzaam gebouw voor wonen met zorg.

De oorspronkelijke zakelijke architectuur die architect Coen Bekink ooit bij het ontwerp van het postsorteercentrum voor ogen had, is nu op eigentijdse wijze vertaald naar een warm en uitnodigend gebouw. Daarbij zijn natuurlijke materialen, zoals hout en zink, gebruikt. Ook in het interieur blijft het oorspronkelijke gebouw nog voelbaar doordat de oorspronkelijke draagconstructie zichtbaar blijft.

DAAD werkte al eerder samen met het Leger des Heils in Enschede. Daarbij werd een voormalig bankgebouw getransformeerd tot een kortdurende opvang. DAAD ontwierp ook de nieuwbouw.